UBND tỉnh làm việc với huyện Đakrông về tình hình kinh tế- xã hội 8 tháng năm 2020

Ngày 3/9, UBND tỉnh đã tổ chức phiên làm việc với huyện Đakrông để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng và nhiệm vụ 4 tháng còn lại của năm 2020. Đồng chí Võ Văn Hưng - PBT Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên làm việc. Tham gia phiên làm việc còn có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan; về phía huyện Đakrông có đồng chí có đồng chí Nguyễn Trí Tuân – TUV – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Văn Dương – PBT Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Thái Ngọc Châu – PBT Huyện ủy cùng các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban và một số địa phương trên địa bàn huyện.
Đồng chí Võ Văn Hưng phát biểu quán triệt chương trình làm việc
Theo báo cáo của huyện, từ đầu năm đến nay mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng UBND huyện Đakrông đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra nên tình hình kinh tế xã hội vẫn giữ được mức tăng trưởng. Trong đó, đáng chú ý sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốt, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; tổng thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra; công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh được tăng cường. Tình hình xây dựng cơ bản được huyện chỉ đạo quyết liệt, đến nay tổng số vốn được phân bổ, hỗ trợ và triển khai thực hiện là 154.228 triệu đồng; giá trị giải ngân đến 30/8/2020 là 109.475 triệu đồng; đạt 70,98 % so với kế hoạch vốn được phân bổ. Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động được sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó huyện tập trung chỉ đạo xã Triệu Nguyên phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2020. Lĩnh vực văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19 được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã, cấp thôn, cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra.
Để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao thu nhập cho người dân, tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đakrông đã nêu một số  kiến nghị đề xuất tỉnh nghiên cứu, bố trí vốn đầu tư đối với các công trình trọng điểm đang thi công, chưa hoàn thành như: Cụm công nghiệp thị trấn Krông KLang, Dự án đường liên xã Đakrông- Mò Ó- Triệu Nguyên- Ba Lòng; đề xuất đầu tư, hỗ trợ làm mới đối với một số công trình, dự án trọng điểm và một số nội dung liên quan đến kêu gọi đầu tư du lịch, di tích...
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo huyện Đakrông, các đại biểu phân tích những khó khăn, tồn tại và đề xuất các giải pháp giúp huyện khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế- xã hội. Kết luận phiên làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung phát triển kinh tế- xã hội, của huyện Đakrông trong thời gian qua. Bên cạnh việc đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của huyện Đakrông đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Đakrông cần tập trung củng cố kiện toàn tổ chức, bộ máy từ huyện đến cơ sở; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quyết liệt hành động, không để công việc chậm trễ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tranh thủ các nguồn lực đầu tư; phát huy mọi dư địa phục vụ tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là vốn đầu tư công.
Cùng với đó, tiếp tục tập trung, nỗ lực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quản lý, điều hành ngân sách nhà nước đúng quy định, thường xuyên kiểm tra rà soát các khoản thu, chi; tập trung khai thác các nguồn thu để khuyến khích vượt thu; triển khai các mô hình nông nghiệp, phát triển chăn nuôi, trồng trọt; làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác an ninh biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh trong thời gian tới. Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của huyện tại phiên làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến đối với từng vấn đề cụ thể. Đồng thời, giao cho các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Tác giả bài viết: Minh Hiển