UBND tỉnh Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án “San nền và HTKT thiết yếu tại khu vực trung tâm CKQT La Lay

Ngày 23/3/2017, đồng chí Nguyễn Quân Chính, TUV, Phó Chủ UBND tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án “San nền và hạ tầng kỹ thuật (HTKT) tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay.
Đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện Dự án “San nền và HTKT tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay”
Dự án “San nền và HTKT thiết yếu tại khu vực trung tâm CKQT La Lay” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 29/7/2016. Ban quản lý (BQL) Khu Kinh tế tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án; Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 trúng thầu thi công. Tổng giá trị dự án hơn 28,5 tỷ đồng; tiến độ thi công 345 ngày; ngày bàn giao mặt bằng 7/12/2016; ngày triển khai thi công 26/12/2016. Sau khi ký hợp đồng, đơn vị thi công đã tích cực thực hiện theo cam kết hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký kết; đơn vị thi công đã dựng lán trại tại công trường; tập kết đầy đủ máy móc thiết bị thi công và nguồn nhân lực đảm bảo… Tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi; địa hình dốc núi hiểm trở, và trong quá trình thi công công trình đã xuất hiện nhiều đá tảng, đá mồ côi có kích thước lớn, đá giàn… với khối lượng tương đối lớn nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình, chưa đảm bảo so với kế hoạch. Đến nay, đơn vị thi công đã thực hiện xong phần bóc phong hóa, đường công vụ và một khối lượng đào đắp của gói thầu, tổng giá trị ước đạt 3,5 tỷ đồng.
Qua quá trình kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đơn vị thi công; BQL Khu Kinh tế tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cao trong hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra đơn vị thi công trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện thi công. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính đề nghị đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa để khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Đối với BQL Khu kinh tế tỉnh cần khẩn trương làm vệc với các ban, ngành liên quan để sớm hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, thủ tục thu hồi đất, thủ tục thanh lý rừng. Đồng ý với phương án xử lý đá bằng nổ mìn phá đá theo phương án nổ om. Khi thực hiện phương án này, cần phải xác định khối lượng đá, đơn giá việc thực hiện nổ mìn phá đá trên cơ sở có ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, trước khi trình lên UBND tỉnh xem xét; quá trình xử lý đá bằng mìn phải đảm bảo an toàn; đồng thời thông báo cụ thể cho dân nhân bản ở bản La Lay (A Ngo, Đakrông) được biết; chủ động làm việc với nước bạn Lào để có ý kiến đồng ý. Đối với việc xử lý hệ thống đường điện, cần phải có sự phối hợp, làm việc với ngành điện lực để có phương án xử lý đạt kết quả cao. Đề nghị đơn vị thi công trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và phương tiện của đơn vị thi công và người dân đi lại qua khu vực này; quản lý đơn vị tốt, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự ở khu vực biên giới; có gì vương mắc khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để xử lý. Yêu cầu các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ phân công trong thực hiện dự án cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có sự hỗ trợ cho đơn vị thi công thực hiện hiệu quả dự án.

Tác giả bài viết: Quang Duy