Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh năm 2015

Chiều ngày 4/3/2015, huyện ủy Đakrông đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 cho các đồng chí là bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ, cán bộ làm công tác tuyên giáo 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện.
      Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Đ/c Lê Văn Kiệm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2015 về “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”. Thông qua hội nghị này nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan gắn bó mật thiết với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Sau hội nghị này các địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục quán triển và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “trung thực, trách nhiệm gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh" ở cơ sở nhằm đưa cuộc vận động trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân./.

Tác giả bài viết: Quang Duy