Tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ 20.652 người dân miền Trung phục hồi sau lũ lụt

Để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục khó khăn sau hậu quả của thiên tai, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đã tổ chức chương trình hỗ trợ 20.652 người dân thuộc 4.861 hộ gia đình vùng bão lũ tại tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi. Chương trình được sự tài trợ bởi Liên Minh Viện trợ Đức (ADH) trong khuôn khổ dự án Ứng phó Lũ lụt Khẩn cấp tại Miền Trung Việt Nam với tổng giá trị ngân sách lên tới hơn 10 tỉ đồng (370.000 Euro). Các hoạt động can thiệp hướng đến mục tiêu khắc phục hậu quả của lũ lụt, giúp người dân ổn định cuộc sống và tái thiết sinh kế gia đình.
Sau thiên tai, rất nhiều người dân ở huyện Đakrông đang cần sự hỗ trợ
Dự án được thực hiện trong 5 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021). Các gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm thực phẩm, bộ dụng cụ gia đình và tiền mặt nhằm kịp thời đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của người dân, giúp họ tái thiết cuộc sống, qua đó hỗ trợ các hoạt động ứng phó của Chính phủ Việt Nam nói chung và chính quyền địa phương nói riêng. Hoạt động được thiết kế dựa trên kết quả Đánh giá Thiệt hại và Nhu cầu do các cơ quan chính phủ và các tổ chức nhân đạo thực hiện, cũng như các báo cáo của cơ quan các cấp Trung ương và địa phương.
Cụ thể, hoạt động hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới bao gồm những nội dung sau: Cải thiện tiếp cận thực phẩm, đáp ứng nhu cầu cơ bản hàng ngày; Duy trì các sinh hoạt hàng ngày của gia đình thông qua việc cung cấp các đồ dùng gia đình; Tạo điều kiện cho các hộ dân bị ảnh hưởng có cơ hội tái thiết lại đời sống thông qua hỗ trợ tiền mặt, giúp họ mua những nhu cầu cần thiết cho trẻ hoặc tái đầu tư sản xuất. Dự án cũng tăng cường tích hợp kế hoạch bảo vệ an toàn cho người làm công tác cứu hộ, cho cho trẻ em và người hưởng lợi trong các hoạt động của dự án.

Tác giả bài viết: Minh Hiển