Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chổng dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về “Một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”; Công văn số 354-CV/TƯ, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội”; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả để ứng phó với mọi tình huống dịch Covid- 19 xảy ra.
Lãnh đạo huyện thăm, động viên các chốt kiểm dịch Covid-19 tại khu vực biên giới
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, tiết kiệm chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để hỗ trợ, duy trì, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; chỉ đạo kiểm soát tốt dịch bệnh trong chăn nuôi; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hiện tượng đầu cơ, tăng giá bất thường trong hoạt động kinh doanh. Phát huy các cơ chế, chính sách, các giải pháp, các việc làm tình nghĩa để hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực hơn đối với người lao động, người dân bị ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19.
Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục tích cực tham gia đóng góp, huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa, phát triển “Quỹ vắc-xin” phòng, chống dịch Covid-19 nhằm góp phần sớm đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.
UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm phương châm 5k; các quy định về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung và cách ly tại nơi lưu trú theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp cách ly đối với các trường hợp nhập cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các xã biên giới phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đường biên giới, đường bộ, quản lý chặt chẽ xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép gây ra lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; quản lý chặt chẽ các địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp xâm nhập trái phép. Điều tra, triệt phá các đường dây đưa người vượt biên trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, tự giác trong Nhân dân, nhất là cư dân các thôn, xã biên giới. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình Nhân dân, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập cảnh; không để bị kẻ xấu lợi dụng tiếp tay tổ chức môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép; không xuất, nhập cảnh trái phép.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác truyền thông, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm đến từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 trong tình hình mới, nhất là có kế hoạch thông tin trung thực, khách quan việc tiếp cận bình đẳng tiêm các loại vắc-xin, lợi ích của việc tiêm vắc-xin.
Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị, chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý và lĩnh vực được phân công phụ trách. Chỉ đạo các cơ quan chức năng đề cao cảnh giác, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở các cơ sở khám, chữa bệnh; sớm phát hiện ca nhiễm (nếu có), khẩn trương thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập tắt ổ dịch; chủ động chuẩn bị các kịch bản, đảm bảo nhân lực, phương tiện, dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm, thuốc men cho tình huống dịch bệnh lây lan trong cộng đông trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc phương châm “bốn tại chô” trong công tác phòng, chống dịch.

Tác giả bài viết: Văn Tiến