Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại Đakrông

Chiều 5/5/2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Đức Dũng - TUV - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND Đakrông để giám sát công tác cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Dự buổi làm việc, về phía đoàn giám sát có đ/c Nguyễn Văn Cầu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các ban và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; về phía huyện có đồng chí Hoàng Nam - PBT - CT UBND huyện, đ/c Lê Đắc Quỳ - UVBTV - PCT UBND huyện cùng một số đơn vị liên quan.
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại buổi làm việc
       Thời gian qua, công tác CCHC của huyện Đakrông được đẩy mạnh, cơ chế “một cửa” được thực hiện, phát huy hiệu quả, trong đó cơ chế “một cửa” ở cấp xã được duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; giải quyết công việc cho người dân nhanh chóng, giảm số lần đi lại; việc nộp hồ sơ và nhận kết quả được thực hiện tại một đầu mối. Tinh thần trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ được nâng lên. UBND các huyện đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và hành chính, tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của huyện, thể hiện rõ tinh thần cải cách, thể chế hóa quan điểm của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, đẩy mạnh xã hội hóa, tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan có thẩm quyền ban hành, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý bằng hình thức văn bản và kịp thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện để các tổ chức, cá nhân cập nhật. Đến nay tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều được trang bị máy tính có kết nối internet. Từ năm 2011, UBND huyện Đakrông chính thức ứng dụng chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến 61 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, theo đó các văn bản đều được trao đổi, xử lý qua internet đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và khoa học, được UBND tỉnh, Trung tâm Tin học tỉnh đánh giá cao. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn.
       Đối với dự án dân chấm điểm M-Score, UBND huyện Đakrông triển khai đúng quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương, được nhân dân đánh giá cao. Các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ việc mở sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả, ghi chép các thông tin, ghi phiếu hẹn hồ sơ; bố trí được phòng tiếp nhận và trả kết quả, chỗ tiếp công dân, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Thông qua việc thực hiện CCHC công, các đơn vị chủ động sắp xếp lại tổ chức bộ máy trên cơ sở xác định lại chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ động bố trí kinh phí khoán cho phù hợp. Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện có kết quả khá tốt.
     Lãnh đạo UBND huyện Đakrông đề nghị Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh hàng năm nên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác cho cán bộ công chức phụ trách công việc CCHC và hỗ trợ chế độ chính sách để cán bộ yên tâm công tác. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp chỉ đạo, phối hợp UBND huyện triển khai rà soát bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai để ban hành tạo điều kiện thuận lợi cho huyện có cơ sở giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định, công khai cho người dân đúng luật định…
     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC của huyện Đakrông. Sau khi phân tích mục đích và ý nghĩa của việc CCHC, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND huyện quan tâm hơn nữa tháo gỡ khó khăn để công tác CCHC cấp xã phục vụ nhân dân tốt hơn, nhất là đối với các xã vùng sâu vùng xa của huyện. Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh cũng ghi nhận và gợi ý giải pháp thực hiện các kiến nghị, đề xuất của địa phương trong thực hiện mục tiêu đề ra của công tác CCHC./.

Tác giả bài viết: Văn Tiến