Thông báo điều chỉnh trình độ đào tạo trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020

Ngày 13/10, UBND huyện Đakrông đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020. Website huyện Đakrông cũng đã đăng tại thông báo trên tại link: http://dakrong.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thoi-su-chinh-tri/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-giao-duc-huyen-Dakrong-2020-2586/
Tuy nhiên sau khi xem xét trình độ và tiêu chuẩn theo vị trí việc làm cần tuyển đối với giáo viên Công nghệ quy định tại QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Đakrông thông báo điều chỉnh về trình độ đào tạo trong tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 lại như sau:
Tại dòng ghi số 4, Khoản 1.3, Mục I của thông báo số 148/TB-UBND về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đakrông năm 2020 có nội dung: 01 giáo viên Công nghệ, yêu cầu tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng sư phảm trở lên chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp - Kỹ thuật Công nghiệp - Kinh tế gia đình.
Nay điều chỉnh lại là:
01 giáo viên Công nghệ, yêu cầu tốt nghiệp trình độ Đại học sư phạm trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật Nông nghiệp; Kỹ thuật Công nghiệp; Kinh tế gia đình.
Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 148/TB-UBND của UBND huyện Đakrông về tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020.

Tác giả bài viết: Minh Hiển