Thiết thực và hiểu quả trong học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh ở huyện Đakrông

Những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Huyện Đakrông đã góp phần hoàn thành thắng lới nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2011-2015; tạo sức mạnh tinh thần và nội lực cho bước đột phá, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V và Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống.
     Để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, hàng năm Ban Thường vụ Huyện ủy luôn chú trọng việc xây dựng, rà soát, bổ sung thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo hướng thiết thực, cụ thể và ngắn gọn, gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, sát với đặc điểm, tình hình cơ sở. Việc xây dựng tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành; gắn với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh đã tạo không khí thi đua sôi nổi tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
     Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức ở các cấp ủy Đảng cụ thể và phù hợp đã phát huy hiệu quả, thiết thực. Cụ thể là, một số cấp ủy Đảng như Chi bộ Bệnh viện Đakhoa huyện với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, bằng những khẩu hiệu hành động treo ở bệnh viên  “3 CÓ, 3 KHÔNG”: Có lòng trung thực; Có tinh thần yêu thương bệnh nhân; Có tinh thần trách nhiệm. Không được nhận quà biếu; Không được rời bỏ bệnh nhân; Không được để bệnh nhân phàn nàn;” mở  “Sổ tay một tuần một việc tốt”;  Chi bộ Chi Cục Thuế với chủ đề là “Chuẩn mực đạo đức công chức, viên chức ngành thuế”; Đảng bộ xã A Vao: “Tích cực bám nắm thôn bản chỉ đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững”;.. Trên cơ sở tiêu chí, chuẩn mực đạo đức của đơn vị, từng cán bộ đảng viên đã đăng ký thực hiện trong kế hoạch những việc làm cụ thể.
     Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở các cấp ủy Đảng, các cơ quan, ban ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực và được thể hiện trong các mặt công tác xây dựng Đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy. Tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực trong rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; tích cực khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố niềm tin trong nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu đã có những việc làm cụ thể để học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị và môi trường công tác của. 
    Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có những chuyển biến tích cực được thể hiện qua quá trình tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V. Công tác bầu cử tại đại hội diễn ra dân chủ, đảm bảo nguyên tắc thủ tục, thực hiện đúng quy định. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trở thành hành động cụ thể quyết tâm  phấn đấu đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ.
    Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, trở thành phong trào, không khí thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm. Việc tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong những công việc hàng ngày của mỗi người đã diễn ra trên phạm vi rộng với nhiều cấp độ khác nhau và bằng những việc làm sáng tạo, thiết thực. Các ngành, địa phương, lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.
     Trong quá trình thực hiện đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc điển hình như: Đảng bộ xã A Bung; Đảng bộ xã Triệu Nguyên; Đảng bộ cơ quan Huyện ủy; Chi bộ Bệnh viên Đa khoa huyện; .... đã từ chủ trương chung đi đến xây dụng nội dung kế hoạch để làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ, tính chất công việc của đơn vị mình. Nhiều cá nhân phát huy được vai trò tích cực của mình trong tập thể trở thành nhân tố tích cực cho các phong trào như ông Hồ Văn Ảnh, Bí thư Chi bộ Ro Ró 1 xã A Vao đã tích cực chỉ đạo, vận động nhân dân tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc, thực hiện tốt mối quan hệ giữa bản Ro Ró (Việt Nam) với bản Ro Ró (Lào) về chấp hành chủ trương, pháp luật trong việc qua lại biên giới được nhân dân hai bên đồng tình; ông Hồ Văn  Dom, Hội viên Hội Nông dân thôn Kỳ Ne - xã A Ngo đã tích cực lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỷ thuật trong sản xuất, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện của địa phương, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương; Thiếu tá Dương Minh Công, Ban chỉ huy Quân sự huyện đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vươn lên trong công tác, gắn việc học tập và làm theo Bác với chấp hành chế độ nề nếp, kỷ luật quân đội và còn nhiều tấm gương điển hình tiên tiến khác trong học tập và làm theo tấm gương của Bác trên mọi lĩnh vực.
    Trong giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 69 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tặng bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân của Huyện Đakrông. Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông biểu dương 11 tập thể và 29 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  
    Những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Huyện Đakrông trong 5 năm qua đã phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của từng địa phương, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn, ý thức làm theo ngày càng chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hảo