Tập trung đối phó với sâu bệnh phá hoại vụ Đông Xuân

Ngày 1/4, đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Lê Đại Lợi - PCT UBND huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại 2 xã Ba Lòng và Triệu Nguyên.
Đoàn công tác kiểm tra khu vực trồng ngô tại xã Ba Lòng
Vụ Đông xuân 2020 - 2021 toàn huyện đã gieo trồng được 1322 ha ngô và 506,4 ha lạc. Trong đó xã Triệu nguyên 94,5 ha lạc và 23 ha ngô; xã Ba lòng 300 ha lạc và 60 ha ngô. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận trong thời gian qua các vùng trồng lạc tại các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng đã xuất hiện xuất hiện sự phát sinh và gây hại của sâu khoang (Sâu ăn tạp - Spodoptera litura) gây hại lạc. Mật độ sâu phổ biến ở mức 20 – 40 con/m2 , nơi cao 50 con/m 2, diện tích nhiễm 60 ha, trong đó có 20 ha nhiễm trung bình và 7 ha nhiễm nặng; Một diện tích lớn trồng ngô cũng đang bị sâu keo mùa thu phá hoại nghiêm trọng.

Sâu keo mùa thu kí sinh và phá hoại trên cây ngô
Đoàn công tác cũng ghi nhận, đối với những diện tích đã được người dân phun thuốc, xử lý sâu bệnh, tình hình thiệt hại của nông sản được hạn chế tối đa so với những diện tích chưa được phun thuốc, xử lý sâu bệnh.
Trong quá trình làm việc, đồng chí PCT UBND huyện đã chỉ đạo trực tiếp đến lãnh đạo 2 xã, yêu cầu cấp ủy Đảng, UBND xã, các ban ngành đoàn thể cần vào cuộc, chung tay tuyên truyền, hướng dẫn đến tận người dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây vụ Đông xuân 2020 – 2021, trong đó việc cấp bách cần ưu tiên hàng đầu là cần hướng dẫn người dân sử dụng các loại thuốc trừ sâu để phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô và sâu khoang hại lạc trên các diện tích trồng ngô và lạc bị sâu bệnh gây hại. Chỉ đạo, phân công Ban nông nghiệp xã, cán bộ phụ trách tăng cường công tác thăm đồng, bám sát đồng ruộng, kiểm tra phát hiện các loại sâu bệnh gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời hiệu quả.

Sâu khoang gây hại lạc tại cánh đồng xã Triệu Nguyên
Đồng chí cũng yêu cầu Phòng NN&PTNT huyện, Các Trạm Trồng trọt và BVTV, Khuyến nông – Khuyến ngư phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường thăm đồng, kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp kỹ thuật áp dụng để chăm sóc và phòng trừ các loại sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng vụ Đông xuân 2020 – 2021.

Dưới sự phá hoại của sâu khoang, cánh đồng lạc trở nên xơ xác, chậm phát triển

Những người nông dân ra đồng xử lý cỏ dại và bắt sâu bệnh

 

Tác giả bài viết: Minh Hiển