Tà Rụt tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng, thúc đẩy kinh tế phát triển

Theo đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tà Rụt, huyện Đakrông( Quảng Trị) đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó kinh tế nông nghiệp và thương mại dịch vụ có bước phát triển đột phá.
Lễ hội ARiêu Piing được bảo tồn, tổ chức tại xã Tà Rụt
Sau 5 năm thực hiện nghị quyết, kinh tế của xã có bước tăng trưởng đáng kể, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phát huy được nội lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của địa phương. Nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, bình quân lương thực đầu người đạt 267kg/người/năm, đạt 102,69% (NQ 260kg), tăng 07kg so với năm 2015 . Chăn nuôi được duy trì tốt, từ đầu nhiệm kỳ đến cuối năm 2019 tổng đàn gia súc, gia cầm 10.093 con, đạt 134,57% (NQ 7.500 con); Diện tích trồng rừng mới đến năm 2019 là 188 ha, đạt 125,3% (NQ 150 ha);Thu NS trên địa bàn bình quân đạt 109,65 triệu đồng/năm (NQ 100 triệu đồng);Thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng/người/năm, đạt 100% (NQ 19 triệu). Hiện nay, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phát triển kinh tế của địa phương, Diện tích gieo trồng đến cuối năm 2019 là: 547,3 ha, đạt 84,20% (NQ 650 ha); sản lượng lương thực có hạt 926,5 tấn, đạt 97,52% (NQ 950 tấn); Một số cây trồng có giá trị thấp đã chuyển sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế, chuyển dịch cơ cấu các loại cây trồng phù hợp với đặc điểm chung của địa bàn cụ thể như: cây lúa, sắn, ngô, dứa, chuối và một số cây trồng khác được liên kết tiêu thụ sản phẩm cao; đã chú trọng đưa giống cây trồng mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Bước đầu đã xây dựng mô hình trồng chuối lùn tại thôn A Đăng; đã xây dựng vùng quy hoạch sản xuất ở các thôn bản về diện tích cây sắn, ngô, dứa.. được phát triển mạnh.  Các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển đa dạng đã hình thành các cơ sở phát triển sản xuất công nghiệp ở địa bàn xã như: mộc dân dụng , rèn , may mặc , xe vận tải , máy xay xát, máy trộn bê tông được duy trì hoạt động thường xuyên, . thu hút hàng trăm lao động giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn xã, đã thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nông thôn.. Thương mại,Dịch vụ được phát triển ngày càng mạnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân như: dịch vụ nhà nghỉ, bưu chính viễn thông, vật tư trong nông nghiệp, dịch vụ cơ khí, sửa chữa, dịch vụ giao thông vận tải tăng mạnh; từng bước đầu tư, nâng cấp phục vụ sản xuất và đời sống. Đến cuối năm 2019 có 102 hộ kinh doanh buôn bán lớn, vừa và nhỏ lẻ, chiếm 8,71% hộ toàn xã, tăng 18 hộ so với năm 2015.
Cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển, đến nay đã triển khai đầu tư 16 chương trình, dự án công trình hạ tầng kinh tế - xã hội, thiết yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhân dân đóng góp với số tiền trên 25 tỷ đồng, cụ thể như: đường bê tông hóa nội thôn của các thôn Tà Rụt 1,2,3, A Đăng, Vực Leng, A Liêng; Nhà sinh hoạt Cộng đồng thôn Vực Leng; sân UBND xã; Trường Mầm non và Tiểu học giai đoạn 2; Trạm Y tế xã giai đoạn 1; xây dựng khu định canh, định cư thôn A Pul; khu tái định cư tránh lũ khẩn cấp thôn Tà Rụt 1,2,3 giai đoạn 2; 02 cầu qua sông của 2 thôn A Liêng và Vực Leng, đường nội đồng thôn A Pul và Tà Rụt 3; điện lưới thôn A Vương, A Pul qua kinh tế mới; có 36 công trình giếng khoan cho 306 hộ dân, đã góp phần lợi ích trong đời sống kinh tế của người dân được phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững ổn định.
Công tác quản lý về môi trường được tăng cường; Tỷ lệ công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà tắm hợp vệ sinh cũng như dùng nước hợp vệ sinh của hộ dân đã tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước; phong trào cô vệ sinh môi trường và trồng rừng, trồng cây xanh tại các khu vực trường học, trụ sở UBND, đường làng... bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; hoạt động thu gom rác thải của xã và các tổ chức đoàn thể luôn được duy trì tốt, ý thức của người dân trong BVTN&MT được nâng cao.
Ðảng bộ xã luôn đề cao vai trò của tổ chức Ðảng và tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực, nhất là Chương trình hành động số 41-CTr/HU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”,được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng góp sức của nhân dân các dân tộc trong toàn xã. Bằng những cách làm hay, sáng tạo, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn xã đã có bước khởi sắc, bộ mặt NTM từng bước thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, xã đạt 8/19 tiêu chí gồm tiêu chí Quy hoạch; tiêu chí ,Giao thông; Thủy lợi; Điện; Trường học; Bưu điện; Lao động nông thôn và tiêu chí Y tế. Công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, đã giải quyết việc làm cho 230 lao động, tạo công ăn việc làm tại chỗ 338 lao động . Tỷ lệ hộ nghèo của xã từ có 544 hộ, chiếm: 52,31% năm 2016, đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 353 hộ, chiếm 33,7%, không có hộ đói gay gắt, đứt bữa, hay thiếu ăn xảy ra. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thăm hỏi và động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người khuyết tật... nhân các ngày lễ hàng năm . Các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy và bảo tồn, bỏ dần phong tục, tập quán lạc hậu. Luôn duy trì tốt hoạt động của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Công tác xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ, toàn diện; năng lực lãnh đạo, phương thức hoạt động của cấp ủy có nhiều chuyển biến, chất lượng, hiệu quả cao hơn, toàn Đảng bộ có 211 đảng viên với 10 chi bộ trực thuộc; đến nay đã bồi dưỡng và kết nạp được 53 đảng viên mới. Kết quả xếp loại 100% chi bộ , đảng viên“hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100% ; Về trình độ và lý luận chính trị đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có 100% đạt chuẩn. Công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền; phong trào thi đua “Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng, phát huy sức mạnh quần chúng Nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã.
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian và các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thể tăng cường việc giám sát và phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ngày càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng –an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong những năm qua, đã có nhiều kết quả tích cực, thông qua các chương trình truyền thông, chiến dịch tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân; tỷ lệ suất sinh được giảm dần; xóa bỏ dần tình trạng bạo hành, bóc lột, ngược đãi trẻ em. Tỷ lệ tình trạng tảo hôn và trẻ suy dĩnh dưỡng đã giảm thấp hơn so với năm 2015. Cấp phát thẻ BHKCB miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi và khu vực miền núi được đảm bảo kịp thời… các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ được quan tâm , đặc biệt việc phát huy giữ gìn các giá trị văn hóa phi vật thể , bản sắc của dân tộc như nghệ nhân đội Cồng chiêng, lễ hội A Riêu Piing, A Za... được duy trì thường xuyên, tạo được khí thế vui tươi phấn khởi trong nhân dân.
Với những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ xã Tà Rụt lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã xác định, một trong những mục tiêu đột phá là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ thời cờ; tập trung triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng quyết liệt và có hiệu quả; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 Tà Rụt trở thành đô thị loại V.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng