Nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình "Trao cờ Tổ quốc cho 5 xã biên giới".

Thực hiện cuộc vận động "Trao cờ Tổ quốc cho 5 xã biên giới", chung tay bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biên giới Quốc gia; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, lòng tri ân đối với sự hi sinh của các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cha anh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... LĐLĐ huyện đã phát động phong trào trao 4000 lá cờ cho nhân dân 5 xã Biên giới A Bung, A Ngo, A Vao, Pa Nang và Tà Long.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm nhân dân biên giới xã A Ngo
Với ý nghĩa thiêng liêng, to lớn, Cuộc vận động "Trao cờ Tổ quốc cho 5 xã biên giới" đã thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Anh Nguyên Quốc Vương, thành phố Hội An, Quảng Nam ủng hộ 10 triệu đồng; Trung tâm y tế huyện Đakrông nhận trao Cờ Tổ Quốc cho 3 thôn thuộc xã A Ngo là: Thôn mới A Sau, xã A Vao (123 hộ); Thôn La Lay (64 hộ), thôn A Đeng (150 hộ). Văn phòng và Công đoàn VP HĐND&UBND Huyện nhận trao Cờ Tổ Quốc cho nhân dân thôn La Hót (72 hộ) xã A Bung. BHXH huyện Đakrông nhận trao Cờ Tổ Quốc cho 62 hộ Thôn Cựp xã A Bung... đồng thời nhiều đơn vị, cá nhân vẫn đã và đang tiếp tục liên hệ, ủng hộ chương trình.
Đây là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, vận động nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, dần xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố Quốc phòng, An ninh, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Tác giả bài viết: Minh Hiển