Ngành GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015

Được sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Trị và sự thống nhất về mặt nội dung của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đakrông, trong các ngày 21 và 24, 25, 26 tháng 8 năm 2015 Phòng GD&ĐT Đakrông đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT huyện trước khi bước vào năm học mới, năm học 2015 - 2016. Trong đợt bồi dưỡng chính trị này được tổ chức thành 4 lớp học với hơn 1000 cán bộ, giáo viên, nhân viên của các đơn vị trường học trực thuộc Phòng GD&ĐT và Trung tâm Dạy nghề Tổng hợp huyện tham gia bồi dưỡng.
     Thông qua đợt bồi dưỡng chính trị này nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng, chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT Đakrông trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
        Đồng chí Trần Minh Thái - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT đã triển khai các nội dung bồi dưỡng, tập trung vào các vấn đề: Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI; Thông tin các vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế; Cập nhật các văn bản qui phạm pháp luật lĩnh vực GD&ĐT, những kết quả đạt được của GD&ĐT huyện trong năm học 2014 - 2015 và các văn bản chỉ đạo và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành GD&ĐT năm học 2015 - 2016.
     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành GD&ĐT huyện Đakrông nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm vừa là định hướng trọng tâm cho năm học 2015 - 2016. Tin tưởng rằng, Giáo dục và Đào tạo huyện Đakrông tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm học 2015 - 2016. 

Tác giả bài viết: Phan Văn Đức