Nâng cao chất lượng tuyển chọn, giao quân năm 2017

Năm 2017, Huyện Đakrông được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 52 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 15 công dân vào đơn vị Công an. Là một huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ văn hóa so với mặt bằng chung trong tỉnh còn thấp, sức khoẻ của công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự phát triển không đồng đều; do nhu cầu cuộc sống, phần lớn họ phải đi lao động làm ăn xa; việc quản lý tư tưởng của mỗi con người ở địa phương gặp không ít khó khăn. Mặt khác dưới tác động của các tệ nạn và tiêu cực xã hội đã chi phối không nhỏ đến nhận thức, trách nhiệm của công dân làm nghĩa vụ quân sự. Nhưng với tinh thần tích cực, tính chủ động cao, Ban CHQS huyện đã thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.
Thanh niên Đakrông lên đường nhập ngũ
Ngay từ đầu tháng 9/2016, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương kiện toàn, bổ sung Quy chế làm việc của hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các thành viên trong hội đồng nghĩa vụ quân sự đối với công tác tuyển quân ở địa phương; chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn tham mưu cho Hội đồng NVQS tổ chức rà soát chặt chẽ, nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở từng thôn, bản.
Chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn dân về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, về truyền thống “tòng quân” của thanh niên và thành tích gọi thanh niên nhập ngũ ở địa phương. Đặc biệt, tuyên truyền giáo dục cho các công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hiểu biết sâu sắc luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi năm 2015; Thông tư 140/TTBQP ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nhất là các vấn đề mới như: Việc giao quân 1 lần, thời gian tại ngũ 24 tháng (tăng 6 tháng so với trước đây), độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi…. Đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn vô hiệu hoá các dư luận tiêu cực, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc ảnh hưởng đến thực hiện nghĩa vụ quân sự của thanh niên.
Chỉ đạo cơ sở tuân thủ nghiêm túc và chặt chẽ các khâu, các bước tuyển quân, từ khâu đăng ký, quản lý nguồn đến sơ tuyển, khám tuyển, phát lệnh gọi và quản lý thanh niên trúng tuyển ở cơ sở. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa đơn vị nhận quân với địa phương giao quân, tạo điều kiện cho cán bộ thâm nhập thực hiện “3 gặp” “4 biết” được chính xác, thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá và sức khoẻ của thanh niên được gọi nhập ngũ.
Tham mưu đắc lực cho cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị ở địa phương tham gia thực hiện công tác động viên, tuyên truyền, giáo dục thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ. Nắm chắc hoàn cảnh gia đình quân nhân và gia đình có con em nhập ngũ, kịp thời giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên mọi công dân và gia đình có con em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017 chuẩn bị tốt tâm thế để lên đường thực hiện nghĩa vụ.
Nhìn chung về chất lượng chung về văn hóa, sức khỏe, phẩm chât đạo đức của công dân nhập ngũ năm 2017 cao hơn so với năm trước, đặc biệt về chất lượng chính trị công dân trúng tuyển năm nay có 05 đồng chí là đảng viên; 100% thanh niên và gia định xác định tốt tư tưởng, yên tâm, phấn khởi sẵn sàng lên đường thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành địa phương; sự tham mưu sát đúng của Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận thuận ủng hộ cao của toàn dân, cùng các gia đình có thanh niên nhập ngũ, khẳng định rằng, công tác tuyển quân năm nay bảo đảm chỉ tiêu đề ra, 100% thanh niên nhập ngũ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Phan Văn Nam