Lễ công bố cuốn lịch sữ Đảng bộ xã Mò Ó giai đoạn 1930-2015

Ngày 23/2, Đảng bộ xã Mò Ó tổ chức Lễ công bố cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930-2015.
Lễ công bố cuốn lịch sữ Đảng bộ xã Mò Ó giai đoạn 1930-2015
Trải qua công cuộc đấu tranh anh dũng gian khó, từ những ngày đầu mở đất lập làng, xây dựng và bảo vệ quê hương con người xã Mò Ó  đã rèn luyện bản lĩnh hun đúc nên những đức tính cao đẹp: đoàn kết, dũng cảm, cần cù, chịu khó, gan dạ, mưu trí, sáng tạo trên mọi lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào những thắng lợi oanh liệt của cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ một tổ chức Đảng với 5 đảng viên cộng sản đầu tiên nhưng đến năm 2015, Đảng bộ xã Mò Ó đã có 95 đảng viên với 7 Chi bộ trực thuộc và đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Thông qua các kỳ Đại hội Đảng bộ xã đã không ngừng củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Chính quyền, các đoàn thể ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua từng giai đoạn của cách mạng. 
Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Mò Ó được sưu tầm tìm hiểu cùng với sự giúp đở đầy trách nhiệm và tâm huyết của các cán bộ lão thành cách mạng từng sống công tác chiến đấu trên quê hương mãnh đất này. Cuốn lịch sử gồm 7 chương với 230 trang trong đó đã phản ánh một cách đầy đủ trung thực khách quan và toàn diện chặng đường lịch sử đầy khó khăn vất vả nhưng rất đỗi vẻ vang của đảng bộ và nhân dân xã Mò Ó trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như công cuộc xây dựng quê hương đất nước. Việc hoàn thành cuốn lịch sử đảng bộ xã Mò Ó giai đoạn 1930 -2015 là một sự kiện chính trị quan trọng của xã trong suốt chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển. Đây là cuốn tư liệu góp phần lưu giữ các giá trị lịch sử của địa phương cũng như tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương đến mọi tầng lớp nhân dân mà đặc biệt là thế hệ trẻ sau này.

Tác giả bài viết: Văn Tiến