Lãnh đạo tỉnh, huyện khảo sát thực trạng khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách

Chiều ngày 9/6/2021 Đoàn công tác đồng chí Hoàng Nam - PCT UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực trạng khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn Thị trấn Krông Klang và xã Đakrông huyện Đakrông, qua đó để hoàn thành xây dựng đề án xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Đi cùng đoàn về phía huyện có đ/c Lê Đại Lợi PCT UBND huyện.
Lãnh đạo tỉnh, huyện khảo sát thực trạng khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách
Tại các nơi đến khảo sát Đoàn công tác đã nắm tình hình thực tế về thực trạng nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, lắng nghe tâm tư của người dân về điều kiện sống và điều kiện nhà ở hiện nay. Đồng thời đại diện các địa phương cũng đã có các ý kiến sát đúng với tình hình nhà ở của người dân hiện nay. Trong đó đề nghị nâng mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách từ mức 50 triệu đồng lên mức 70 triệu đồng tùy theo từng khu vực. Xem xét lại các tiêu chí để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Các địa phương đề nghị các ngành chức năng sớm có bộ tiêu chí để lụa chọn những hộ khó khăn về nhà ở để địa phương có căn cứ lựa chọn tránh bỏ sót hoặc lựa chọn không đúng đối tượng. Qua kiểm tra thực tế đ/c Hoàng Nam chia sẽ những khó khăn về nhà ở mà người dân đang gặp phải cũng như yêu cầu các địa phương thống kê đầy đủ, chi tiết về số lượng các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn, trước mắt dựa trên tiêu chí "3 Cứng" đó là: nền cứng; tường cứng; mái cứng để thống kê. Đồng chí cũng đề nghị Sở LĐTBXH phối hợp với UB MTTQVN tỉnh sớm hoàn thành đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên tinh thần hỗ trợ là chính; Sở xây dựng tham khảo các địa phương thiết kế nhà ở phù hợp với điều kiện, phong tục tập quán của người dân; Các Hội, đoàn thể tiếp tục chung tay kêu gọi các nguồn xã hội hóa cũng như đóng góp ngày công để việc thực hiện đề án xóa nhà ở tạm bợ cho cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách có hiệu quả cao nhất.

Tác giả bài viết: Minh Vũ