LÃNH ĐẠO HUYỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH KTXH VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Ở KHU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN PI RAO XÃ A NGO

Ngày 27/11/2013, Tập thể lãnh đạo huyện Đakrông do Đ/c Hoàng Nam PBT- CT UBND huyện làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban liên quan đã có buổi kiểm tra thực tế tình hình KTXH và đời sống của nhân dân khu tái định cư Pi Rao xã A Ngo.
Qua kiểm tra tình hình thực tế về điều kiện phát triển KTXH, đời sống của bà con nhân dân trong khu tái định cư Pi Rao cũng như  các ý kiến  của một số hộ dân đang sinh sống ở đây cho biết. Công trình được xây dựng bà con rất mừng vì đã có điều kiện để mở rộng diện tích phát triển kinh tế. tuy nhiên khi đến sinh sông tại khu tái định cư chỉ mới được 3 năm nhưng đã có nhiều hộ dân quay về nơi cũ với lý do ở đây nước sinh hoạt không có, chưa thành lập được ban quản lý thôn do không đủ số hộ theo quy định, có trường nhưng không đủ học sinh nên các em phải đi học xa..Đoàn cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến kiến nghị của chính quyền xã như: tạo điều kiện cho thôn được thành lập ban quản lý thôn để điều hành, đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt cho người dân, cần đầu tư mở thêm đường giao thông vào khu sản xất. Sau khi tiếp thu các ý kiến của nhân dân cũng như y kiến kiến nghị đề xuất của các thành viên trong đoàn. Thay mặt tập thể Lãnh đạo UBND huyện Đ/cHoàng Nam  Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất chính đáng của bà con đồng thời chỉ đạo xã A Ngo, các ban, ngành liên quan phải có kế hoạch cụ thể trình UBND huyện để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc cho bà con yên tâm phát triển sản xuất. Trong đó tập trung chú ý đến việc khoan 3 giếng nước sinh hoạt trong thôn, mở đường sản xuất vào khu đất sản xuất,  thành lập thôn, rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bà con yên tâm khi đến đây định cư lâu dài./