Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đakrông khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 2 ngày 13-14/7, HĐND huyện Đakrông đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Đakrông khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 dưới chủ trì của đồng chí Ly Kiều Vân - TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa IV; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị đóng trên địa bàn; lãnh đạo các xã, thị trấn....
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021
Trong chương trình Kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo Tình hình KTXH, QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước cấp trên trong 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cao 6 tháng đầu năm 2017; Báo cáo đánh giá tình hình chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2014-2016, kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2020; Báo cáo tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2016, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2017-2020; Báo cáo thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2016, kế hoạch giai đoạn 2017-2020;  Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo công tác tòa án 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của VKS nhân dân huyện; Báo cáo kết quả giám sát chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn... Đa số các đại biểu đều nhất trí cao với các báo cáo được trình bày tại kỳ họp.

Đồng chí Ly Kiều Vân phát biểu tại Kỳ họp
Kỳ họp lần này, các cử tri đã thực hiện 20 ý kiến chất vấn khác nhau, trong đó, đề nghị HĐND huyện cần tâm quan tâm và giải quyết dứt điểm các vấn đề như: vướng mắc về việc xử lý thu gom rác thải; Khó khăn của các xã trong xây dựng nông thôn mới; Việc hỗ trợ tiền điện cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn còn chậm; Tình trạng khai thác cát sạn, khoảng sản, bỏ học của học sinh và nạn tảo hôn còn diễn biến phức tạp... Với tinh thần trách nhiệm của mình, các HĐND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan đã trả lời chất vấn làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm đồng thời đề ra 16 nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ KTXH, QPAN 6 tháng cuối năm 2017. Hoạt động thảo luận, chất vấn được diễn ra cởi mở, sôi nổi và thẳng thắn, nhìn nhận nghiêm túc về các vấn đề và đã được UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan phòng ban chuyên môn giải trình đầy đủ.
Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND huyện Đakrông đã biểu quyết, nhất trí 100% thông qua 3 Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016 và Nghị quyết vê chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018. Ngoài ra cũng đã xem xét thông qua hai Nghị quyết chuyên đề trong thời gian tới gồm Nghị quyết về tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ưng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 và Nghị quyết về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2017- 2020.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021

Tác giả bài viết: Văn Tiến - Minh Hiển