Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026

Ngày 23/4, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp NK 2021-2026 tại các xã trên địa bàn huyện.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân kiểm tra công tác bầu cử tại xã Triệu Nguyên
Theo báo cáo của các địa phương, đến nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản đã hoàn thành. Các nội dung được chuẩn bị chu đáo, công tác tuyên truyền về bầu cử được tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức, hiệu quả. Các bước tổ chức Hội nghị hiệp thương diễn ra đúng quy trình, quy định, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Các địa điểm bầu cử đã được niêm yết danh sách cử tri và được thông báo rộng rãi cho mỗi cử tri. UBBC các địa phương đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến nay các địa phương chưa có đơn thư khiếu nại về các vấn đề liên quan bầu cử. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra đã góp ý, bổ sung một số vấn đề mà các xã còn khó khăn, vướng mắc...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các địa phương, đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư huyện uỷ biểu dương và đánh giá cao UBBC các địa phương đã tích cực trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời đề nghị: Các thành viên trong UBBC xã, thị trấn cần nắm chắc các văn bản Luật liên quan đến bầu cử, tiếp tục công tác tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, chính quyền, trong cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong nhân dân với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa phương. Rà soát các công việc đã làm và chưa làm, cần sớm khắc phục khó khăn. Hết sức chủ động công việc đã phân công. Gắn trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong thực hiện công việc được giao, nhất là người đứng đầu. Cần trang hoàng sạch đẹp các nơi niêm yết danh sách cử tri, các điểm bầu cử, khu vực bầu cử. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho cuộc bầu cử. Cần có phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội. Cần bám sát sự biến động của các cử tri. Phải giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nhằm ổn định tình hình tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết cao. Cần nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Cần chỉ đạo tốt việc xây dựng phương án đắc cử để cấp trên xem xét, phê duyệt.
Cuối cùng đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư huyện ủy đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN cấp huyện, cấp xã phối hợp với UBND cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người có trong danh sách đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn ứng cử. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Tác giả bài viết: Văn Tiến - Quang Duy - Minh Vũ