Khai giảng lớp TCLLCT hệ tại chức năm học 2016 - 2017

Chiều ngày 14/6/2016, Huyện ủy Đakrông phối hợp với Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức khai giảng lớp TCLLCT hệ tại chức năm học 2016-2017 cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của đảng, chính quyền đoàn thể cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức dự nguồn của các phòng ban, địa phương trên địa bàn huyện.
Khai giảng lớp TCLLCT hệ tại chức năm học 2016 - 2017
    Tham gia lớp học có 83 học viên đây đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của đảng, chính quyền đoàn thể cấp cơ sở, cán bộ công chức viên chức dự nguồn của các phòng ban trên địa bàn huyện Lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ tại chức năm học 2016-2017 là khóa đào tạo thứ 2 được huyện Đakrông phối hợp với trường chính trị Lê Duẩn tổ chức ngay tại huyện. Trong thời gian 10 tháng các học viên sẽ được học tập nghiên cứu 7 chuyên đề cơ bản về:  Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vẫn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng CSVN, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng nhà nước về các lĩnh vực đời sống xã hội. Kỷ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, tình hình nhiệm vụ của địa phương….Thông qua lớp học này nhằm giúp cho các học viên nâng cao lập trường, tư tưởng phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên. Nâng cao niềm tin vào lý tưởng cách mạng của đảng vào công cuộc đổi mới của đất nước, đồng thời nâng cao khả năng vận dụng lý luận vào thực tiển công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó phát huy tốt năng lực công tác đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực tại cơ quan và địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả bài viết: Quang Duy