Huyện Đakrông tích cực chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử huyện Đakrông (Quảng Trị), từ cuối tháng 1/2021, ngay sau khi Ủy ban Bầu cử huyện được thành lập, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được quán triệt, triển khai tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm trình tự theo luật định.
Ủy ban Bầu cử huyện đã thành lập các tiểu ban; Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác hiệp thương, hướng dẫn các ứng viên hoàn thành hồ sơ ứng cử theo quy định; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát, kịp thời phát hiện, khắc phục các sai sót, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo. Ông Hồ Văn Bền-UVTV Chủ tịch UBMTTQVN huyện cho biết: Đến ngày 16/3/2021, UBMTTQVN huyện Đakrông đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất lập danh sách sơ bộ 53 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2021-2026 (Trong đó có 2 đại biểu xin rút), giảm 4 người so với kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Song song với công tác nhân sự, Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về bầu cử bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức hội nghị tập huấn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở, thông qua cổng thông tin điện tử; tuyên truyền cổ động trực quan…; đồng thời tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, các buổi sinh hoạt …
Huyện Đakrông cũng đã phê chuẩn khu vực bỏ phiếu, danh sách các khu vực bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Đakrông có 77 khu vực bỏ phiếu, trong đó: Xã hướng Hiệp có 09 khu vực bỏ phiếu; Xã Đakrông có 06 khu vực bỏ phiếu; Xã Tà Long có 08 khu vực bỏ phiếu; các xã Ba Lòng, xã Ba Nang, xã Húc Nghì và thị trấn Krôngklang có 05 khu vực bỏ phiếu; các xã Tà Rụt, A Vao có 07 khu vực bỏ phiếu và 02 xã Mò ó, Triệu Nguyên có 04 khu vực bỏ phiếu.
Đặc biệt, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung về bầu cử, mỗi chương trình thời sự địa phương đều có tin bài phản ánh về công tác bầu cử… Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử. Công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phục vụ bầu cử đã và đang được huyện tích cực triển khai.
Huyện Đakrông đang chuẩn bị cho việc thực hiện các bước tiếp theo của cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ủy ban Bầu cử tỉnh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở một cách tích cực, đồng bộ và quyết tâm cao, tin tưởng rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Đakrông được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng