Huyện Đakrông tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của tỉnh tại huyện Đakrông đang được gấp rút thực hiện. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trong huyện đang ra sức thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Đakrông về công tác chuẫn bị Đại Hội Đảng
      Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện Đakrông đã được gấp rút triển khai. Huyện ủy Đakrông đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn đảng viên trong Đảng bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Kế hoạch 78-KH/HU ngày 23/10/ 2014 về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng .Đồng thời, quyết định thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tổ dự thảo văn kiện, tiểu ban phục vụ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Đại hội các Đảng bộ cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, xây dựng lịch công tác của cấp ủy, Ban thường vụ từ nay đến Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi hướng dẫn các nội dung cụ thể theo kế hoạch Đại hội. Thành lập 4 đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội điểm, đại hội thí điểm bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư tại Đảng bộ xã A Vao, Đakrông, Công an và Đảng bộ Cơ quan Chính quyền. Mọi công tác tiến hành đại hội và chuẩn bị cho Đại hội các cấp đã thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra. Dự kiến Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông sẽ diễn ra trong tháng 8/2015. Theo đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
       Huyện ủy Đakrông đã tổ chức 2 lần lấy ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các ý kiến đóng góp đã được tiếp thu, nghiên cứu, chắt lọc, chỉnh sửa, bổ sung. Đến nay, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 cơ bản hoàn thành, đang triển khai tới cán bộ, đảng viên trong toàn huyện và tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân. Đối với dự thảo báo cáo chính trị cấp xã, thị trấn, huyện thành lập các tổ công tác xuống cơ sở hướng dẫn xây dựng, chuẩn bị. Đến nay, các đảng bộ đã cơ bản hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, đặc biệt các đơn vị được chọn làm tổ chức Đại hội điểm như: Đảng bộ Công An huyện, Đảng bộ xã Đakrông.

Thị trấn Krông Klang hôm nay
     Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ XX ngày 03/4/2015, đồng chí Ly Kiều Vân – TUV, Bí thư Huyện ủy Đakrông cho biết: Công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp là một trong những nội dung quan trọng, được Ban Thường vụ Huyện ủy Đakrông đặc biệt quan tâm. Huyện tập trung kiện toàn, củng cố nhân sự cấp ủy từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, có tính kế thừa, phát triển; thực hiện đúng các quy trình theo hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân sự mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ để bầu tham gia cấp ủy. Kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những đồng chí không gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc vi phạm quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Cùng với triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng với những việc làm thiết thực như: Tuyên truyền sâu rộng trong đảng bộ và nhân dân về đại hội Đảng và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015; chỉnh trang thị trấn, gắn biển các công trình chào mừng đại hội; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V; đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, trên tất cả các lĩnh vực nhằm tạo thuận, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
        Trong nhiệm kỳ mới, huyện Đakrông xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, đó là phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, tập trung thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, tận tâm, tận tụy với công việc. Với sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị của cả hệ thống chính trị hướng tới Đại hội, tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Đakrông sẽ thành công tốt đẹp./.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng