Họp giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ 3 xã Triệu Nguyên, Hải Phúc, A Ngo.

Ngày 12/7/2019 Ban chỉ đạo diễn tập họp giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ 3 xã Triệu Nguyên, Hải Phúc, A Ngo. Đồng chí Lê Đắc Quỳ PBT, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng chủ trì phiên họp, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện và 3 xã Triệu Nguyên, Hải Phúc, A Ngo.
Căn cứ Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ huyện ủy Đakrông về công tác quốc phòng, an ninh năm 2019, Mệnh lệnh số 320 của Chỉ huy trưởng - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị về nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2019. UBND huyện Đakrông đã xây dựng kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ tại các xã Triệu Nguyên, Hải Phúc, A Ngo năm 2019. Nhằm nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”. Bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể về trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển địa phương sang thời chiến; công tác tham mưu xử lý tình huống trong chiến đấu phòng thủ. Thông qua diễn tập bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương, rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập trong thời gian tới.
Phát biểu tại phiên họp đồng chí Lê Đắc Quỳ - PBT, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: tập trung quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng và Chính quyền trong công tác diễn tập đảm bảo đầy đủ, chu đáo, chặt chẽ, toàn diện, sát với tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị, Nghị định số 32 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều luật của luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. Tham gia diễn tập đúng, đủ thành phần quy định, quá trình diễn tập không ảnh hưởng đến các hoạt động của địa phương, không phô trương hình thức. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong qua trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Các ban, ngành của huyện làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của diễn tập chiến đấu phòng thủ và thông báo cho nhân dân địa phương về việc diễn tập trên địa bàn xã để đảm bảo an toàn.

Tác giả bài viết: Minh Vũ