Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 26/1, Huyện đoàn Đakrông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016, đến dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội LHTN tỉnh; đồng chí Hồ Văn Dừn – PBT Thường trực Huyện ủy; Hồ Thị Kim Cúc – PCT Thường trực UBND huyện; lãnh đạo ban Dân vận; huyện Đoàn cùng Bí thư, Phó Bí thư các đoàn cơ sở…
Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao tặng bằng khen và cờ thi đua cho Huyện Đoàn Đakrông
       Với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo của Đoàn tiếp tục được đổi mới, thể hiện rõ tính chủ động, sáng tạo, cụ thể, hướng về cơ sở. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nửa cuối nhiệm kỳ. Công tác giáo dục được chú trọng, trong đó các cấp bộ Đoàn đã tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thồng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. Các phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi trong từng cơ sở Đoàn. Các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.
     Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung xây dựng, củng cố cơ sở nhưng vẫn chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, đồng bộ. Kết quả đạt được chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh niên trong tình hình mới.
    Tại hội nghị, BTV Huyện Đoàn đã đưa ra chương trình công tác trọng tâm năm 2016 với chủ đề: “Tuổi trẻ Quảng Trị xung kích tham gia cải cách hành chính và xây dựng nông thôn mới”, trong đó tập trung và 3 nhiệm vụ trọng tâm là:
    Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên.
     Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Tập trung triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thanh niên theo hướng phát triển về quy mô, tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng rộng lớn tới các tầng lớp thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng, tính thiết thực của các hoạt động, đảm bảo tính bền vững của các phong trào. Tập trung triển khai thực hiện những chương trình, đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả cao. Tập trung tạo bước chuyển biến sâu rộng trong toàn đoàn phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
     Củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ đoàn các cấp. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư. Hướng dẫn triển khai chương trình “Rèn luyện đoàn viên” theo từng đối tượng; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác đoàn viên theo quy định; tiếp tục sơ kết các nội dung thí điểm trong nhiệm kỳ để kịp thời chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Nâng cao chất lượng công tác Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Tăng cường các hoạt động quốc tế thanh niên.'
     Cũng trong chương trình Hội nghị, BTV Huyện Đoàn đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đoàn năm 2015. Ngoài ra, Huyện Đoàn Đakrông cũng đã đón nhận bằng khen cùng cờ thi đua của Tỉnh Đoàn trao tặng đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

Tác giả bài viết: Minh Hiển - Mai Sương - Cao Quyền