Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 24/12, tại Hội trường UBND huyện Đakrông đã diễn ra Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhằm đánh giá tình hình KT – XH, QP – AN năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2016; Bàn và ban hành Nghị quyết của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN năm 2016. Tham dự hội nghị, về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - UVTVTU – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Lê Tiến Dũng – TUV – Phó Chủ nhiệm UBKT tỉnh; về phía huyện có đồng chí Ly Kiều Vân – TUV – Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng, các cơ quan, phòng ban cấp huyện, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn…
Hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V  nhiệm kỳ 2015 – 2020
     Trong năm 2015 tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng tăng cao so với năm 2014, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối ổn định, năng suất các loại cây trồng hầu hết tăng so với năm ngoái, số lượng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm được cải thiện. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN từng bước có sự tăng trưởng; các ngành dịch vụ như vận tải, bưu chính viễn thông ngày càng đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế La Lay được phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn đầu tư vào địa bàn. Công tác thu chi ngân sách thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong năm đã thực hiện thành công việc đấu giá đất tạo góp phần tăng nguồn thu của huyện, thu trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao có nhiều hoạt động nổi bật. Chăm sóc sức khỏe nhân dân được cải thiện, xã được công nhận đạt chuẩn về y tế vượt kế hoạch đề ra (150% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo đạt so với kế hoạch đề ra. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
     Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, tồn tại trong năm 2015 như một số chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đề ra (7 chỉ tiêu). Chưa có sản phẩm mang tính mũi nhọn trong công nghiệp. Hạ tầng thương mại còn thiếu, đặc biệt các chợ đã được quy hoạch nhưng thiếu nguồn vốn thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp vướng mắc; Tình trạng tảo hôn còn xảy ra trên địa bàn, nguyên nhân do nhận thức của một bộ phận nhỏ người dân còn hạn chế, còn tồn tại một số phong tục cổ hủ. Mô hình làng không có người sinh con thứ 3 trở lên ở một số xã chưa được nhân rộng, nguyên nhân do tư tưởng người dân còn hạn chế, với suy nghĩ sinh con nhiều thì được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước. Việc xử lý khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai còn chậm, thiếu dứt điểm. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa đảm bảo về mặt thời gian, vướng mắc do nhiều người dân tự ý chuyển nhượng. Việc thực hiện các tiêu chí theo Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực thực hiện một số tiêu chí còn khó khăn. Việc thực hiện các chính sách đồng bào dân tộc còn bất cập, mức hỗ trợ chính sách còn thấp, hiệu quả chưa cao, kinh phí chỉ đạo thực hiện ở các cấp không có nên khó khăn trong việc đảm bảo tiến độ kế hoạch cũng như các khâu kiểm tra giám sát thực hiện ở cơ sở. Văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách còn chậm dẫn đến lúng túng trong quá trình thực hiện. Công tác giám sát đầu tư cộng đồng ở cấp xã chưa được quan tâm, chú trọng. Quản lý Nhà nước, điều hành xử lý công việc một số cơ quan, ban ngành, địa phương còn nhiều lúng túng, việc lưu trữ các tài liệu còn thiếu khoa học. Tình trạng xâm canh xâm cư liên quan đến địa giới hành chính chưa được giải quyết. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tại các xã còn thiếu, nhà công vụ không đảm bảo cho cán bộ đến công tác tại vùng núi. Vi phạm về giao thông, tai nạn giao thông trên các tuyến trọng điểm xảy ra phức tạp.
      Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ lần thứ V và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm 2016-2020. Dự báo trong năm có nhiều khó khăn, tình hình thời tiết diễn biễn phức tạp, hiện tượng El Nino kéo dài nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đầu tư công tiếp tục cắt giảm trong khi nội lực của huyện còn hạn chế, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp, mức thu nhập bình quân còn khoảng cách khá xa so với bình quân chung toàn tỉnh... Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp tốt với các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của các cơ quan, ban ngành cấp huyện và các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát mục tiêu, đưa ra các giải pháp cụ thể, phù hợp nhằm tận dụng các lợi thế đồng thời khắc phục với những khó khăn có thể xảy ra nhằm thực hiện tốt các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong năm.
     Cũng trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình hành động của Huyện ủy khóa V về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 

Tác giả bài viết: Minh Hiển