Hội nghị UBMT lần thứ II khóa V nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 20/8/2019, UBMTTQVN huyện Đakrông khóa V nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ II nhằm thông qua dự thảo quy chế hoạt động của UBMTTQVN huyện khóa V. Tham dự hội nghị có các chi ủy viên UBMTTQVN huyện khóa V. Đồng chí Hồ Văn Bền - Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị.
Hội nghị UBMT lần thứ II khóa V nhiệm kỳ 2019-2024
Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe UBMTTQVN huyện thông qua quy chế hoạt động của UBMTTQVN huyện, Ban thường vụ UBMTTQVN huyện khóa V; Thông qua dự thảo chương trình công tác toàn khóa của UBMTTQVN huyện; Thông qua báo cáo kết quả và quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu UBMTTQ VN tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2019-2024; Quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban bí thư trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, phổ biến quán triệt chỉ thị số 08-CT/HU, chỉ thị 09-CT/HU và chỉ thị số 12-CT/HU của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tăng cường công tác bảo đảm ATGT, Phòng chống Ma túy. Tại hội nghị các đại biểu UBMTTQVN các cáp cũng đã được quán triệt một số nhiệm vụ trong tâm công tác mặt trận 5 tháng cuối năm 2019. Trên cơ sở các nội dung đã được triển khai UBMTTQVN huyện yêu cầu UBMTTQ VN các xã triển khai nghiêm túc tại cơ sở.

Tác giả bài viết: Quang Duy