Hiệu quả sau 5 năm thực hiện chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”

Huyện Đakrông hiện có 13/14 xã , thị trấn với 103 thôn, bản, trong đó dân tộc Vân kiều, Pa Cô chiếm gần 80%. Trình độ dân trí thấp, đời sống vật chất, tinh thần của một số bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45,64%. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn vẫn còn, số vụ ly hôn, bạo lực gia đình (BLGĐ) vẫn còn xảy ra; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn ở mức 26,1%, cao gấp 2 lần so với bình quân chung của tờn tỉnh; xu hướng mất cân bằng giới tính ngày càng tăng, lao động thất nghiệp, tệ nạn xã hội và những yếu tố xã hội khác đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ngày 20/07/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, Chính quyền huyện đã khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ đến các cơ quan, ban, ngành, các xã , thị trấn các nội dung cơ bản của Chỉ thị 17-CT/TU về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới” và đạt một số kết quả nhất định.
Sau 5 năm (2013-2018), thực hiện Chỉ thị, đến nay công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp, BCĐ công tác gia đình từ huyện đến xã được thành lập và kiện toàn. Đội ngũ phụ trách trực tiếp quản lý nhà nước về công tác gia đình từ huyện đến xã gồm 15 cán bộ chuyên trách có kinh nghiệm công tác từ 3 năm trở lên, trình độ chuyên môn đa số là cao đẳng và đại học; được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. Công tác truyền thông và giáo dục về đời sống gia đình được quan tâm, hiện tại trên địa bàn huyện đã thành lập 03 nhóm phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình tại thị trấn krông klang và xã Tà Long , trên 20 điểm tiếp nhận, giúp đỡ nạn nhân bạo lực gia đình tại ( UBND xã, Trạm y tế các xã, thị trấn; đồn công an, Biên phòng..). Đến nay số vụ bạo lực gia đình vẫn duy trì ở mức thấp so với tỷ lệ dân số, trên địa bàn không xảy ra các vụ bạo lực, tệ nạn xã hội nghiêm trọng. phong trào thi đua xây dựng “ Gia đình văn hóa’, “ Gia đình ít con”, “ Gia đình hiếu học”; Phong trào “ Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “ Gia đình thể thao”.. được nhân dân đồng tình hưởng ứng; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa năm sau cao hơn năm trước ( đạt 64.0% vào cuối năm 2012 và đạt 80% vào cuối năm 2017); Tình trạng tảo hôn được hạn chế, không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều mô hình sản xuất, làm kinh tế giỏi đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện năm sau cao hơn năm trước, năm 2013-2014 tăng binh quân 17,4%/năm; năm 2015-2018 tăng bình quân 19,81%/năm. Tình hình triển khai về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn được quan tâm, nhất là công tác quản lý nhà nước, hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, hạn chế các vấn đề tiêu cực trong đời sống, vai trò của gia đình, mục tiêu xây dựng gia đình văn hóa, gia đình ấm no hạnh phúc ngày càng được nâng lên.
Có thể nói sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU và các văn bản liên quan đến công tác gia đình đã góp phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi cán bộ, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng trên địa bàn huyện về công tác gia đình theo hướng tích cực, các hoạt động trọng điểm của công tác gia đình thu hút sự quan tâm cũng như tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân; phong trào thi đua xây dựng “ Gia đình văn hóa”; “ Gia đình mẫu mực”, con cháu hiếu thảo… ngày càng được nhân rộng và đem lại hiệu quả, từ đó tác động tích cực đến công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới, đem lại ấm no, hạnh phúc cho người dân./.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng