Đồn Biên phòng CKQT La Lay tổ chức tuần tra song phương với Đại đội biên phòng 511 ( Lào)

Ngày 7/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đại đội 511 - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sa La Van (Lào) đã thực hiện phối hợp tuần tra song phương trên tuyến biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Hai đội trưởng bắt tay hữu nghị tại cột mốc 634
Tại buổi tuần tra, tực lượng tuần tra song phương 2 bên đã thực hiện kiểm tra đoạn biên giới từ cột mốc 635 đến cột mốc 634, đồng thời thực hiện đúng các nghi thức, thủ tục quy định trong hoạt động đối ngoại như: chào cột mốc, kiểm tra nguyên trạng mốc, đường biên, giới thiệu về cột mốc và tổ chức phát quang xung quanh cột mốc... đồng thời trao đổi cho nhau về kinh nghiệm trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, thông báo cho nhau về tình hình hoạt động của các loại tội phạm có liên quan đến hai bên biên giới, từ đó đề ra đối sách phối hợp đấu tranh có hiệu quả.
Qua kiểm tra, hệ thống đường biên được giữ nguyên trạng; nhân dân hai bên luôn chấp hành nghiêm các Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay phụ trách quản lý 15,3 km giáp biên giới Việt Nam - Lào, với 5 mốc quốc giới và 2 cọc dấu. Hàng quý, đơn vị đều tổ chức phối hợp với Đại đội biên phòng 511 thực hiện tuần tra song phương trên tuyến biên giới.

Tác giả bài viết: Minh Hiển