Đoàn khảo sát liên ngành Trung Ương làm việc tại huyện Đakrông

Chiều ngày 03/7, Đoàn khảo sát liên ngành Trung Ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo và một số đơn vị để nghe báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về “ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Ly Kiều Vân, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.
Đoàn khảo sát liên ngành Trung Ương làm việc tại huyện Đakrông
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, nghành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Đakrông đã có bước chuyển biến tích cực. Quy mô mạng lưới trường lớp được quy hoạch, sắp xếp hợp lý, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và người dân. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học tiếp tục được tăng cường đầu tư xây dựng, mua sắm theo hướng kiên cố và hiện đại. Môi trường giáo dục ngày càng an toàn và thân thiện hơn. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tiếp tục được kiện toàn, bổ sung. Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân dân theo các yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp được triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường tăng. Chất lượng giáo dục toàn diện các cấp học được duy trì, ổn định; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng các thể giảm. Chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và xoá mù chữ từng bước được nâng cao. Công tác xây dựng xã hội học tập suốt đời được triển khai có hiệu quả.
Tuy nhiên là huyện miền núi, điều kiện KTXH còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Nghị quyết số 29. Một số cấp ủy chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cơ sở vật chất, kỹ thuật trường học mặc dù có sự đầu tư nhưng vẫn còn nhiều thiếu thốn, lạc hậu. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiến triển chậm. Tình trạng giáo viên chưa đạt chuẩn và dạy trái chuyên môn đào tạo vẫn còn. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vẫn còn thiếu so với nhu cầu, nhất là cấp tiểu học và mầm non. Bên cạnh đó, hầu hết các trường mầm non thực hiện lớp ghép nhiều độ tuổi, không có hoặc thiếu nhân viên cấp dưỡng, ảnh hưởng lớn đến công tác tác chăm sóc và giáo dục trẻ, nhất là công tác tổ chức bán trú.
Sau khi nghe những kết quả đã đạt được cũng những khó khăn của ngành giáo dục đào tạo và việc thực hiện NQ 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện, các thành viên trong đoàn khảo sát chia sẽ trước những khó khăn của huyện, đồng thời qua đó ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những kết quả đạt được trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo của huyện trong những năm vừa qua. Những kiến nghị, đề xuất tại buổi làm việc sẽ được đoàn khảo sát trình các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Trước những khó khăn của ngành giáo dục, đào tạo huyện nhà, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ly Kiều Vân, TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện mong muốn phía đoàn khảo sát sớm kiến nghị các cấp các ngành liên quan đặc biệt quan tâm giúp đỡ huyện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực... để ngành giáo dục và đào tạo nói chung và huyện nhà nói riêng có bước phát triển mới, góp phần nâng cao dân trí cho người dân.

Tác giả bài viết: Văn Tiến