Đảng ủy xã Ba Lòng tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12/11/2021, Đảng ủy xã Ba Lòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 20202 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thái Ngọc Châu - PBT - Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Thái Ngọc Châu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng
Năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như dịch Covid19, thiên tai lũ lụt, rét đậm rét hại trong những ngày cuối năm 2020 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sồng KTXH của địa phương. Nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp, sự đồng thuận trong đảng ủy xã Ba Lòng đã tập trung quán triệt thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BCH đảng bộ xã đã đề ra.
Trong năm đã có 16/24 tiêu chí về kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường đạt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng là 903,9ha đạt 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 824,35 tấn đạt 76,5% kế hoạch do thời tiết đầu năm nắng nóng kéo dài cũng như mưa lũ những tháng cuối năm đã làm cho năng suất của một số loại cây trồng không đạt theo yêu cầu. Trong năm đã trồng mới 55ha rừng nâng tổng số diện tích rừng trồng trên địa bàn xã lên 2.095,8ha. các hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định. Trên lĩnh vực VHXH được chú trọng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học được quan tâm đầu tư, tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày càng tăng không có học sinh bỏ học giữ chừng. Tình hình ANTT ATXH trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được duy trì và phát triển trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong năm kết nạp mới 5 đảng viên, có 80% đảng viên hoàn thánh tốt nhiệm vụ trở lên. Mặt trận và các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng kiện toàn tổ chức và phát triển hội viên, triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng HCM.
Năm 2021 Đảng ủy xã Ba Lòng tiếp tục chỉ đạo việc khắc phục hậu quả thiên tai gây ra nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển KTXH - QPAN. Phấn đấu 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp mới 5 đảng viên, Chính quyền mặt trận và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên không có yếu kém... Nhân dịp này Đảng ủy xã Ba Lòng cũng đã tặng nhiều giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng thời tổ chức ký cam kết hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2021 cho các tổ chức, đoàn thể, các chi bộ trên địa bàn xã Ba Lòng.

Tác giả bài viết: Quang Duy