Đảng ủy Quân sự huyện Đakrông tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 1/7/ 2021 Đảng ủy Quân sự huyện Đakrông tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Trí Tuân - TUV, Bí thư huyện ủy, bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Việt - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Thái Ngọc Châu - Phó Bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự huyện.
Đảng ủy Quân sự huyện Đakrông tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Sáu tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng và tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 cho 100% đảng viên trong đảng bộ. Chỉ đạo lực lượng 47 tích cực đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2021. Thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, toàn huyện đã bàn giao 65 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong dịp diễn ra Đại Hội Đảng toàn quốc và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 2026, đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức cách ly tập trung cho công dân trong phòng chống dịch bệnh Covid- 19 bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 và thống nhất các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo các xã: A Bung, A Vao, Ta Rụt chuẩn bị tốt để tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác hậu phương quân đội...
Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Việt - Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Nguyễn Trí Tuân - TUV, Bí thư huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả LLVT huyện nhà đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả này đã góp phần giữ vững ổn định để huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trên tất cả các lĩnh vực… Đồng thời các đồng chí yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã A Bung, Ta Rụt, A Vao theo kế hoạch năm 2021 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân… Bên cạnh đó, cần tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện, hội thi, hội thao; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng Đảng bộ quân sự huyện vững mạnh về mọi mặt.

Tác giả bài viết: Minh Vũ