Đảng bộ xã Đakrông: Trước thềm Đại hội

Đảng bộ xã Đakrông được Huyện ủy Đakrông chọn tổ chức đại hội điểm trong 2 ngày 09-10 . 2015. Do đó cùng với việc tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã đã chú trọng triển khai công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.
Cầu treo Đakrông
  Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 
 
      Đồng chí Hồ Thanh Nhớ - Bí thư Đảng ủy xã Đakrông cho biết:  qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa X nhiệm kỳ 2010-2015, đã đạt được một số kết quả: Trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã  đã chỉ đạo quyết liệt nhân dân chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống,...thành lập ban Nông nghiệp, ban Lâm nghiệp, ban hành các quy chế hoạt động. Đến nay tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên địa bàn xã là 863,5 ha, tăng 183ha so với đầu nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm tăng 36,78ha; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 970 tấn, tăng 345 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Nông dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào thâm canh, phòng trừ sâu bệnh. Bước đầu mở ra mô hình sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được chú trọng; hoạt động thương mại dịch vụ có chiều hướng phát triển mạnh, đến nay toàn xã đã có 49 hộ kinh doanh tập trung các loại hình như quán ăn, nhà hàng, quầy tạp hóa…Công tác XĐGN, các chính sách an sinh xã hội được Đảng bộ và chính quyền quan tâm;  đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Đến nay, đã có 10/10 thôn được công nhận danh hiệu văn hóa. công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng ủy đổi mới phương thức lãnh đạo hệ thống chính trị; tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của chi bộ. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 63 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 141 đồng chí. Cuối năm 2014 Đảng bộ được huyện ủy công nhận HTTNV; 5/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh...không có chi bộ yếu kém.
       Có thể khẳng định, với sự đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đã thúc đẩy kinh tế của địa phương tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
 
Sẵn sàng cho đại hội
 
     Kết quả trong 5 năm qua đã góp phần giúp Đảng bộ và nhân dân xã  Đakrông chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 với sự phấn khởi và niềm tin lớn. Đồng chí Hồ Thanh Nhớ - Bí thư Đảng ủy xã cho biết, ngay từ  tháng 10.2014, xã đã triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội. Khởi điểm là việc tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 36-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng ủy đã thành lập các tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền… Các tiểu ban này đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể của Đảng bộ và phát huy dân chủ trong việc lấy ý kiến của các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể, đến nay, Đảng bộ xã đã hoàn thành Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI.

Những năm qua, đời sống của người dân xã Đakrông đã thay đổi tích cực
     Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc ngay từ các chi  bộ. Đã có 16/16 chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đạt kết quả tốt. Hiện nay, xã Đakrông đã sẵn sàng cho đại hội Đảng bộ, dự kiến đại hội sẽ bầu 11 đồng chí vào Cấp ủy. Việc giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ này có nhiều đổi mới, mạnh dạn giới thiệu những cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết, có trình độ để đảm nhận những vị trí quan trọng. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự, nhằm nâng cao chất lượng nhân sự cấp uỷ và đảm bảo về cơ cấu theo hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên.
     Về công tác tuyên truyền cho đại hội, xã đã làm các panô, băng rôn tuyên truyền đến toàn thể nhân dân về đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, đã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT để chào mừng đại hội Đảng các cấp. Tin tưởng với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo từ rất sớm, Đại hội Đảng bộ xã Đakrông sẽ được tổ chức thành công, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân địa phương./.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng