Đảng bộ huyện Đakrông - Dấu ấn một nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ qua nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ triển khai kinh tế xã hội mà tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Đakrông tăng từ năm 2010-2015 đạt 16,6%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,04 triệu đồng/người /năm 2010 lên 9 triệu đồng/người/năm 2014. Có được kết quả này là nhờ sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xây dựng huyện Đakrông ngày càng phát triển.
Nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế La Lay - Một điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ vừa qua
     Nói đến Đakrông là nói đến miền đất nằm về phía Tây tỉnh Quảng Trị, nơi hội tụ của 3 dân tộc anh em Vân Kiều - Pa Cô - Kinh sinh sống, giàu bản sắc văn hóa truyền thống cách mạng. Đến Đakrông hôm nay có thể cảm nhận rõ nét về sự đổi thay của vùng đất này. Từ những ruộng lúa, bãi sắn, nương ngô xanh mướt cho đến những rừng tràm đầy hứa hẹn đến ngày thu hoạch. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, những công trình điện, đường, trường, trạm đang mọc lên theo lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của người dân được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Để có được những thành tựu đáng tự hào ấy, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã không ngừng phấn đấu linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đặc biệt là việc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 4 nhiệm kỳ 2010 - 2015, coi các mục tiêu Nghị quyết làm kim chỉ nam để huyện xây dựng các đề án, các chương trình hành động cụ thể và thiết thực. Trong năm 2010-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Đakrông ước đạt 16,6%, cơ cấu kinh tế của huyện được phát triển theo hướng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ Và đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu đồng/người/năm 2015. Là huyện có thể mạnh về đất đai, năng động trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu nội nghành theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Đối với cây lúa đã tích cực đưa các giống lúa cho năng suất cao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Năm 2015 tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt 8.500 tấn tăng 63,3%. Chăn nuôi có bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, gia trị sản xuất ngành đạt 28,8 tỷ đồng chiếm 17,4% so với tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Ngành lâm nghiệp được chú trọng, nhất là việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong 5 năm trồng mới rừng tập trung đạt 3.361ha, độ che phủ rừng tăng từ 61,8% cuối năm 2010 lên 65% vào năm 2015. Các ngành tiểu thủ công nghiệp khác cũng được phát triển mạnh. Qua đó đã tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Song song với phát triển KT - XH những năm qua, Đảng bộ huyện Đakrông đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở  đã đem lại không chỉ lợi ích về kinh tế, xã hội mà còn giữ vững ổn định chính trị, cũng cố lòng tin của nhân dân. Đến nay, đã có 100% xã có đường giao thông đến trung tâm, 95/102 thôn có đường giao thông đến thôn,90% số hộ sử dụng nước sạch đô thị và 90/102 thôn, bản sử dụng điện lưới; phương tiện vận tải tăng lên,Thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện có bước phát triển, chất lượng bưu chính, viễn thông ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu  của người dân…
     Những con đường nối thôn xa, bản gần nối xã với huyện đã giúp cho đồng bào các dân tộc giao thông thuận lợi. Đây thực sự là những con đường ý Đảng lòng dân, toàn huyện có 8/13 xã đạt 5-9 tiêu chí trong đề án xây dựng NTM. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường đầu tư về mọi mặt, mạng lưới trường lóp không ngừng phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, huyện đã duy trì kết quả phổ cập các cấp học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục trung học cơ sở, giáo dục tiểu học. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cơ sỏ trường lớp từng bước được đầu tư chuẩn hóa, tổ chức tốt các trường nội trú và bán trú đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh đến trường .
     Cùng với đó các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được đầu tư và đạt kết quả tích cực. Đến nay đã có 100% số xã có trạm y tế và đội ngũ y bác sỹ 100%, thôn bản có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên. Hằng năm trẻ em được tiêm chủng đạt 100%, trẻ em suy dinh dưỡng giảm 26,4% năm, công tác XĐGN, giải quyết việc làm, chính sách xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. Nhờ vậy, trong 5 năm qua đã giải quyết việc làm cho trên 4.500 lao động( vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 47,64% năm 2010 xuống còn 20,92% vào năm 2015. Các chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giá trị truyền thống văn hóa  của đồng bào các dân tộc được phát huy. Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường cũng cố. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
      Đảng bộ đã thường xuyên quán triệt chỉ thị 03 của BCT gắn với Nghị quyết TW4 khóa XI của Đảng. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được nâng lên. Đảng bộ huyện nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh
      Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong tương lai, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông quyết tâm phấn đấu đạt kết quả toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng quê hương Đakrông phát triển bền vững và giàu đẹp, tạo sức sống mới cho vùng đất phía tây Tỉnh Quảng Trị.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng