Đakrông - Trên bước đường xây dựng và đổi mới

Trong nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đakrông đã đoàn kết mọt lòng, vượt qua khó khăn, thách thức và đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng trên bước đường xây dựng và đổi mới quê hương; KT- XH tiếp tục phát triển ổn định, đời sống của bà con đồng bào Vân Kiều- Pa Kô ngày một ấm no, hạnh phúc, bản làng đổi mới và tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Đó là kết quả của sự nổ lực phấn đấu không ngừng của đảng bộ, chính quyền và các dân tộc trên địa bàn huyện qua 5 năm thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV.”
       Xuất phát điểm đi lên từ một huyện nghèo với hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, khả năng tiếp cận với nền khoa học kỷ thuật còn hạn chế, cuộc sống theo lối du canh du cư gắn với nền kinh tế nương rẫy “ Phát, đốt, cốt, trỉa” đã trở thành lực cản trong quá trình đổi mới và phát triển.   
       5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 trong điều kiện còn gặp khó khăn do tác động thiên tai, rét đậm rét hại, lũ lụt hạn hán liên tiếp hoành hành đã gây ảnh hưởng lớn đến lao động sản xuất cũng như đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt lối canh tác lạc hậu, tâm lý trông chờ ỷ lại vẫn còn ăn sâu bám rễ trong nhiều bản làng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng bộ huyện Đakrông đã kiện toàn phương thức lãnh đạo đưa quê hương đi đúng hướng, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Kết hợp vận dụng hợp lý các chương trình dự án như chương trình 134, 135, xây dựng nhà ở hộ nghèo theo quyết định 167 và nghị quyết 30a của chính phủ, sự hỗ trợ kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết trong Đảng, sự năng động trong lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tinh thần vượt khó của nhân dân đã thực sự trở thành động lực để phát triển. Bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi nhận thức, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào lao động sản xuất, mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế mới góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế bình năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 16,6%, thu nhập bình quân đầu người từ 4,04 triệu lên 9 triệu/ năm.  
    Cở sở hạ tầng được xây dựng ngày càng nhiều, nền KT- XH tiếp tục phát triển ổn định, ANCT- TTATXH được giữ vững, lòng tin vào Đảng, Nhà nước của đồng bào ngày càng cao, đời sống của nhân dân Pa Kô- Vân Kiều được dần ổn định và cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi từng ngày đổi thay.
   Phát triển thế mạnh của của địa phương là ngành kinh tế nông nghiệp, trong những năm qua huyện đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp nhằm tạo nguồn lương thực tại chổ; tập trung khai hoang mở rộng diện tích trồng luá nước, cây công nghiệp ngắn ngày như lạc, ngô, sắn, phát triển trồng rừng và các lọai cây lương thực khác. Đến nay, diện tích luá nước toàn huyện đạt hơn 1000 ha, gấp 9 lần so với khi huyện mới thành lập. Tận dụng được tiềm năng thế mạnh của địa phương huyện đã chỉ đạo nhân dân mạnh dạn đưa các giống cây mới như lạc, ngô, sắn, dưa hấu vào trồng thí điểm cho hiệu quả kinh tế cao Biết thay đổi làm ăn kinh tế, giờ đây bà con đồng bào Vân kiều - PaCô đã hạn chế việc làm nương rẫy, thay vào đó khai hoang ruộng nước, trồng cây hoa màu phục vụ đời sống. Nguồn lương thực tại chổ cơ bản giải quyết cái đói cho bà con  trong những mùa giáp hạt.
    Khai thác đúng tiềm năng, lợi thế của địa phương  Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi trang trại nhằm hạn chế tình trạng phá rừng. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, vụ mùa nối tiếp vụ mùa trong những năm quan phong trào trồng rừng kết hợp chăn nuôi đã thực sự mang lại hiệu qủa kinh tế khá cao cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47,64% xuống còn 25,92% (bình quân mỗi năm giảm 5,52%). Độ che phủ rừng toàn huyện từ 61,8% năm 2010 đã nâng lên 64,5% năm 2015.
    Bên cạnh phát triển các ngành kinh tế trọng điểm, huyện tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp,TTCN, TMDV và du lịch....Các nghề truyền thống của đồng bào cũng được khôi phục và phát triển như nghề dệt thổ cẩm, nghề nấu rượu cần, nghề mây tre đan. Đây không chỉ là công việc tạo công ăn việc làm cho lực lượng nhàn rỗi mà còn góp phần bảo tồn và phát huy nghề truyền thống của mỗi dân tộc. Từ những nỗ lực đó, giá trị ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đã tăng trưởng bình quân hàng năm là 18,36%.
      Cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Đakrông đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa xã hội. Bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện được khôi phục, giữ gìn và phát huy như lễ hội truyền thống mừng lúa mới, lễ phong thần, lễ Ariêu pin... Nhờ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và chương trình dự án, huyện Đakrông đã bàn giao đưa vào sử dụng khu dịch lịch bản cổ klu. Cuôc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  cũng được triển khai đồng bộ. Tính đến nay huyện có 100% thôn, bản, đơn vị phát động xây dựng văn hóa, công nhận văn hóa đạt 50%. Nhiều thiết chế văn hoá được đầu tư; 7 khu tái định cư đã hoàn thành đưa vào hoạt động, giúp người dân có nơi an cư lạc nghiệp.
    Sự nghiệp giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến. Mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng; chất lượng giáo dục ngày 1 nâng cao, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 95%; công tác phổ cập bậc tiểu học và THCS được duy trì; có 6 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tốt nghiệp THPT, đỗ đại học, cao đẳng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó huyện còn chú trọng đầu tư nguồn lực con người, thu hút giáo viên có tình độ chuyên môn đến giảng dạy tại địa bàn miền núi, có chính sách ưu tiên, tạo điều kiện cho con em đồng bào có điều kiện học tập, nâng cao trình độ phục vụ quê hương. Mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở được củng có, 100% trạm y tế xã đã có bác sĩ, 8/14 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo nhất là đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa vùng biên giới.
     Công tác kết nghĩa bản bản 2 bên biên giới được thắt chặt, góp phần cùng nhau bảo vệ đường biên cột mốc, tình hữu nghị Việt Lào ngày càng bền chặt. Đặc biệt, Cửa khẩu La lay đã được nâng thành của khẩu quốc tế, đây là cơ hội và tiềm năng lớn để huyện Đakrông hội nhập và phát triển.
      5 năm qua được sự đầu tư từ nguồn vốn của TW, các chương trình dự án 134, 135 giai đoạn 2, NQ 30a, QĐ 167 của chính phủ, các chính sách dân tộc... hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng nhiều. 14/14 xã, thị trấn đã có đường bê tông hóa nông thôn, 100% xã có điện thắp sáng, trên 80% hộ dân có nước sạch sinh hoạt. Kết cấu hạ tầng xóa nhà tạm bợ, dột nát được triển khai đồng bộ. Công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công được quan tâm thường xuyên. Hàng năm việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Mỗi năm tạo việc làm mới cho gần 700 lao động. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dần hàng năm, năm 2015 ước giảm dưới 26 %. Thực hiện cuộc vận động toàn dân chung tay xây dựng NTM, đến nay toàn huyện đã có 8/13 xã đạt 5/9 tiêu chí. Bộ mặt nông thôn miền núi  ngày càng khởi sắc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.
    Gắn thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH với nền  QPAN vững mạnh toàn diện, Đảng bộ huyện Đakrông tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc, xây dựng cụm an toàn sẵn sàng chiến đấu liên hoàn về ANTT; hoàn thành công tác diễn tập và tuyển quân hàng năm; nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cảnh giác cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch, giữ vững ANCT, TTATXH.
    Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững nền QPAN, Đảng bộ huyện chú trọng công tác xây dựng Đảng toàn diện trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các tổ chức đoàn thể phát huy được tinh thần đoàn kết, bám sát cơ sở và đạt được hiệu quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng được quan tâm và tiến hành thường xuyên kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi sai trái trong Đảng đồng thời chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Các tổ chức Đảng tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp hợ lý hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay toàn huyện có 37 Chi, Đảng bộ trực thuộc, 176 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2.217 Đảng viên. 5 năm qua, Đảng bộ huyện kết nạp 670 đảng viên mới, xóa thôn trắng không có đảng viên. Cùng với việc tăng số lượng Đảng viên chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, cơ sở Đảng được cải tiến, sâu sát và cụ thể hơn.
     Bên cạnh những thành tựu đạt được, Đakrông vẫn còn nằm trong danh sách 62 huyện nghèo nhất của cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Song những thành tựu mà huyện Đakrông đạt được trong nhiệm kỳ qua là xuất phát từ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng với nhân dân. Đó là những yếu tố cơ bản tạo nền tảng vững chắc để huyện tiếp tục phát huy thành quả đạt được đồng thời là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo.
     Đakrông đang trên đà xây dựng và phát triển, con đường đổi mới quê hương còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đồng thời cũng có nhiều cơ hội mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà cùng nhau đoàn kết, đổi mới, phát huy lợi thế, khơi dậy nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Đakrông sẽ tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới, xây dựng bản làng văn minh, giàu đẹp; đời sống bà con Pa Kô- Vân Kiều được ấm no, hạnh phúc và sớm đưa huyện giảm nghèo bền vững.

Tác giả bài viết: Lâm Phương