Đakrông: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 3/12/2013, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đakrông phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT cho các đảng viên mới .
Đ/c Trần Minh Thái UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng lớp đảng viên mới
Tham gia lớp bối dưỡng có trên 80 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện mới được kết nạp trong năm 2013.  Trong thời gian 7 ngày các học viên sẽ được tiếp thu 9 chuyên đề do Ban tuyên giáo TW biên soạn như: Chủ nghĩa Mác Lê Nin Tư tưởng Hồ Chí Minh, về giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng;  vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch để phấn đấu, rèn luyện xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Được biết trong những năm qua công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Đakrông luôn được chú trọng, nhất là công tác đào tạo tạo nguồn cán bộ tại chổ của địa phương đã góp phần tích cực vào công tác phát triển KTXH xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Được biết, đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới lần thứ 2 năm 2013