Đại hội đại biểu xã Ba Nang lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong 2 ngày 14,15/4, Đảng Bộ xã Pa Nang tổ chức Đại hội Đảng Bộ xã lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020. đến dự và chỉ đạo Đại Hội có đồng chí Hồ Văn Dừn - PBT Huyện ủy; các đại biểu là đảng viên thuộc Đảng bộ xã.
Ra mắt BCH Đảng bộ xã Ba Nang lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 - 2020
          Nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, nhưng Đảng Bộ và toàn dân xã Pa Nang đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An Ninh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng diện tích deo trồng hàng năm bình quân đạt 98,33% kế hoạch. Năng suất cây trông tăng lên qua các năm, cuối năm 2014 là 451,61 ha đạt 101, 50%. Người dân có ý thức hơn trong việc chăn nuôi tập trung, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Năm 2010 tổng đàn gia súc 1323 con đạt 54% so với kế hoạch, gia cầm 2980 con đạt 85,14% so với kế hoạch. Về lâm nghiệp trong 5 năm đã trồng 209,42 ha rừng. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện chu đáo.
          Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Pa Nang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, chú trọng phát triển lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với an sinh xã hội. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua đến toàn thể nhân dân, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
          Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa mới nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tác giả bài viết: Minh Sang