Đại hội Đảng bộ xã Triệu Nguyên lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 27 – 28/5/2020, Đảng bộ xã Triệu Nguyên đã tiến hành Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hồ Thị Kim Cúc, PCT UBND huyện, các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban cấp huyện.
Đồng chí Nguyễn Trí Tuân tặng bức trướng chúc mừng Đại hội
Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ xã khóa X, nhiệm kỳ 2015 -2020, Đảng ủy xã đã thực hiện đạt, vượt 11 chỉ tiêu Nghị quyết về phát triển KT-XH, AN-QP và xây dựng hệ thống chính trị.Cụ thể: Thu trên địa bàn tăng bình quân 13,8%/năm (NQ 10%/năm); Thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019: 32,5 triệu đồng. Ước thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2020 đạt 36 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với năm 2015 (NQ 2020 = 20.000.000đ); Sản lượng lương thực có hạt năm 2019 là:  209,6 tấn/năm, đạt 111,6% tăng 21,8 tấn so với năm 2015 (NQ 289 tấn/năm); Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng hàng năm đạt 93,3 tấn/năm; tăng 38,3 tấn so với năm 2015 (NQ 55 tấn/năm); Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 4,73% (NQ 2020 =5%) bình quân giảm 4,95%/năm; Tỷ suất sinh giảm hằng năm 1,34‰, (NQ giảm 1‰); Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt: 49,8% (NQ 2020 = 45%); Tỷ lệ hộ có hố xí hợp vệ sinh 95,6% (NQ 100%) đến cuối năm đạt; Xây dựng xã về đích nông thôn mới năm 2020; Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh nông thôn đạt 100% (NQ 100%); Hằng năm có 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ (NQ 90%).
Về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo định hướng sản xuất hàng hóa, duy trì năng suất, sản lượng trong sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, nhờ đó nâng cao tổng giá trị sản xuất, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,6%, tăng 1,25 lần so với nhiệm kỳ trước, thu nhập bình quân đầu người tăng qua các năm và dự kiến đến năm 2020 ước đạt 36 triệu đồng/người/năm, gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước.
Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến tích cực, công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện. Trong 5 năm đã  có 5 lớp đào tạo kỷ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi cho hơn 100 người, nâng tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo là 370/820 người đạt 45,12% tăng 0,12%  so với Nghị quyết, 27 người xuất khẩu sang các thị trường như: Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, đây là định hướng giải quyết việc làm có hiệu quả và góp phần tăng thu nhập cho địa phương. Trong 5 năm đã theo dõi và hướng dẫn, giới thiệu cho hơn 160 lao động có việc làm mới, cuối năm 2019 tỷ lệ lao động có việc làm đạt 90.24 % (740/820); Thường xuyên tổ chức chăm lo đời sống vật chất cũng nh­ư tinh thần cho các đối t­ượng chính sách, đối tượng BTXH và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được phát huy, làm tốt công tác chăm lo, tu sửa và tổ chức lễ tri ân, chương trình hoa dâng mộ Liệt sỹ cũng như hỗ trợ, thăm viếng các đối tượng chính sách hằng năm. Công tác chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Toàn xã có 56 đối tượng BTXH, số tiền chi trả hàng tháng là 20.655.000đ thông qua nhân viên Bưu điện xã.
Công tác xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu; môi trường văn hóa - xã hội ngày càng lành mạnh. Thiết chế văn hóa ở cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ như Trung tâm Văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn..., đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền đã đáp ứng yêu cầu phổ biến chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng thôn văn hóa, cơ quan văn hóa từng bước đi vào chiều sâu; kết quả hàng năm có từ 80-90% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 100% thôn đạt khu dân cư văn hóa. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao xã, tham gia các giải thể thao, văn nghệ do huyện tổ chức đạt kết quả đáng ghi nhận. 
An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; triển khai nghiêm túc các chủ trương của cấp trên về lĩnh vực an ninh, trật tự; lực lượng công an chính quy được phân công, điều động công tác tại xã thay thế công an xã bán chuyên trách được quan tâm xây dựng, củng cố và chỉ đạo các mặt công tác; chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn; tập trung đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tổ chức thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Tổ chức kịp thời, nghiêm túc các hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đảng ủy theo đúng kế hoạch có chất lượng. Công tác định hướng dư luận kịp thời, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhân dân nắm bắt tình hình và thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tập trung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức hội nghị chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ chủ chốt từ xã đến thôn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, đến nay có những cách làm mới, thiết thực, xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên. Qua tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã nổi lên nhiều tập thể và các cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo Bác. 
Việc triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” luôn được Đảng ủy xã quan tâm chú trọng. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tổ chức quán triệt triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị rất cụ thể, đi vào thực chất, tạo được sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ra mắt BCH Đảng bộ xã Triệu Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025
Trong chương trình Đại hội, các Đại biểu đã bầu ra BCH Đảng bộ xã khóa XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Sơn được bầu giữ chức vụ Bí thư; Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.
Dự báo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tình hình kinh tế có chiều hướng phát triển, công tác hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư trên địa bàn của huyện nói chung và xã nói riêng. Bên cạnh đó Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của thời tiết biến đổi khí hậu, các dịch bệnh luôn rình rập xảy ra, giá cả thị trường bấp bênh nhất là các mặt hàng phục vụ thiết yếu; nội lực kinh tế của xã còn yếu, nguồn lực đầu tư của cấp trên còn hạn chế. Từ những khó khăn trên nhiệm kỳ đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải đoàn kết một lòng, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực từ bên trong và tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài để xây dựng xã sớm đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu.
Tập trung xây dựng các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất, quy hoạch tổng thể các vùng vùng sản xuất theo hướng tập trung, chỉ đạo nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị 08; 09 và 12 của BTV Huyện ủy, xây dựng và cũng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh về mọi mặt.

Tác giả bài viết: Minh Hiển