Đại hội Đảng bộ xã Mò Ó lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020

Với phương châm “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Đoàn kết đổi mới; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017”, ngày 30/5/2015, Đại hội Đảng bộ xã Mò Ó huyện Đakrông nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ly Kiều Vân - TUV - Bí thư Huyện ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy.
Ra mắt BCH Đảng bộ xãMò Ó nhiệm kỳ mới
      Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng bộ xã Mò Ó trình Đại hội lần này cho thấy, thành công lớn nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mò Ó nhiệm kỳ 2010-2015 là nhiều chỉ tiêu như Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, dịch vụ và giáo dục và đào tạo ... đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 9 triệu/người/năm tăng 4 triệu so với đầu nhiệm kỳ; Công tác xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm và chính sách xã hội có sự chuyển biến đáng tích cực. Năm 2010 toàn xã có 187 hộ nghèo thì nay giảm xuống chỉ còn 69 hộ; Hàng năm tạo công ăn việc làm cho lao động tại chổ cho cho 25-30 người, đào tạo nghề nông thôn tăng 13% lên 22% ... Các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, nước sạch được đầu tư xây dựng, đã đáp ứng như cầu về sinh hoạt và sản xuất cho người dân, vì vậy đới sống của người dân ngày được cải thiện đáng kể; Chương trình xây dựng NTM nhận được sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và mặt trận đoàn thể thường xuyên chăm lo, chú trọng. Đội ngũ cán bộ từng bước được chuẩn hóa về chính trị chuyên môn nghiệp vụ; tác phong công tác, lề lối làm việc bảo đảm nguyên tác tập trung dân chủ... Bên cạnh những kết quả đạt được thì đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém đó là: thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; việc thực hiện chương trình xây dựng NTM còn chậm, chưa phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có tại địa phương... chưa phát huy tốt khối đại đoàn kết kết toàn dân...
     Một nội dung quan trọng trong phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ xã Mò Ó đề ra là quyết tâm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác tiềm năng về nước, rừng, chợ, đất sản xuất và nguồn lao động để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, đem lại thu nhập bền vững cho người dân. Đại hội tiến hành bầu 9 đại biểu vào BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Tác giả bài viết: Văn Tiến