Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020

Từ ngày 9-11/8/2015, Đảng bộ huyện Đakrông đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện thứ V nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Lê Hữu Phúc - UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị; đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Chính - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh... cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2; Lãnh đạo huyện Hướng hóa, các đồng chí lãnh đạo huyện Đakrông qua các thời kỳ; mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cùng 217 Đại biểu đại diện cho trên 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự.
Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020
      Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ IV trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ triển khai kinh tế xã hội mà tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Đakrông tăng từ năm 2010-2015 đạt 16,6%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 4,04 triệu đồng/người /năm 2010 lên 9 triệu đồng/người/năm 2015
     Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, những công trình điện, đường, trường, trạm đang mọc lên theo lộ trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống của người dân được nâng cao về vật chất lẫn tinh thần. Trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu nội nghành theo hướng nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2015 tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt 8.500 tấn tăng 63,3%. Chăn nuôi có bước phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng, gia trị sản xuất ngành đạt 28,8 tỷ đồng chiếm 17,4% so với tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Ngành lâm nghiệp được chú trọng, nhất là việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Trong 5 năm trồng mới rừng tập trung đạt 3.361ha, độ che phủ rừng tăng từ 61,8% cuối năm 2010 lên 65% vào năm 2015. Các ngành tiểu thủ công nghiệp khác cũng được phát triển mạnh. Qua đó đã tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động góp phần tích cực chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn. Song song với phát triển KT - XH những năm qua, Đảng bộ huyện Đakrông đã sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở  đã đem lại không chỉ lợi ích về kinh tế, xã hội mà còn giữ vững ổn định chính trị, cũng cố lòng tin của nhân dân. Đến nay, đã có 100% xã có đường giao thông đến trung tâm, 95/102 thôn có đường giao thông đến thôn,90% số hộ sử dụng nước sạch đô thị và 90/102 thôn, bản sử dụng điện lưới; phương tiện vận tải tăng lên,Thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện có bước phát triển, chất lượng bưu chính, viễn thông ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu  của người dân… Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường đầu tư về mọi mặt, mạng lưới trường lóp không ngừng phát triển, chất lượng giáo dục được nâng lên, huyện đã duy trì kết quả phổ cập các cấp học đạt chuẩn quốc gia về giáo dục trung học cơ sở, giáo dục tiểu học. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cơ sỏ trường lớp từng bước được đầu tư chuẩn hóa, tổ chức tốt các trường nội trú và bán trú đã góp phần tăng tỷ lệ học sinh đến trường.
 

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
     Cùng với đó các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được đầu tư và đạt kết quả tích cực. Đến nay đã có 100% số xã có trạm y tế và đội ngũ y bác sỹ 100%, thôn bản có nhân viên y tế hoạt động thường xuyên. Hằng năm trẻ em được tiêm chủng đạt 100%, trẻ em suy dinh dưỡng giảm 26,4% năm, công tác XĐGN, giải quyết việc làm, chính sách xã hội được các cấp, các ngành quan tâm. Nhờ vậy, trong 5 năm qua đã giải quyết việc làm cho trên 4.500 lao động( vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra). Tỷ lệ hộ nghèo giảm 47,64% năm 2010 xuống còn 20,92% vào cuối năm 2015. Các chính sách của Đảng, nhà nước về công tác dân tộc được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Giá trị truyền thống văn hóa  của đồng bào các dân tộc được phát huy. Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường cũng cố. Công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm chú trọng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.
    Tại Đại hội các Đại biểu đã tập trung tham luận tập trung vào các vấn đề về phát triển kinh tế, công tác QP-AN, TTATXH, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa… đồng thời đề ra những giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm Đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó coi trọng công tác quy hoạch, xây dựng các chương trình, đề án phát triển phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng vùng. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.  Phát huy lợi thế của cửa khẩu quốc tế La Lay và Hành lang kinh tế Đông – Tây,tập trung đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý.
 

Đồng chí Phạm Đức Châu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
     Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Đức Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ huyện Đakrông đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí đề nghị đại hội cần tập trung trí tuệ phân tích, thảo luận kỹ, kịp thời đề xuất các biến pháp khắc khục. Trong xu thế hội nhập và phát triển, huyện cần khai thác lợi thế về vị trí quan trọng tuyến hành lang kinh tế Đông Tây để tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo xây dựng mặt trận, các đoàn thể vững mạnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, với đặc thù của huyện, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, tăng cường an ninh nội bộ, ổn định an ninh nông thôn; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm; chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Bên cạnh đó, huyện cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tích cực phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ giàu; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng khối thống nhất trong Đảng, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ  V đề ra.
   Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, nhiệm kỳ 2015- 2020 gồm 35 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Ly Kiều Vân được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Hồ Văn Dừn và Lê Đắc Quỳ được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.
 

Đồng chí Phạm Đức Châu tặng hoa chúc mừng BHC khóa V nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ huyện Đakrông

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ


Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới


Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa mới


Đồng chí Ly Kiều Vân tặng hoa cho các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện khóa IV không tiếp tục tham gia BCH khóa V


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội
 
Xem thêm các hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại : http://dakrong.quangtri.gov.vn/index.php/vi/albums/view/6//
                                                                            

Tác giả bài viết: Sỹ Phùng - Minh Hiển