Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 23/4, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Nam - PBT - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban Đảng và các Đảng viên thuộc Đảng bộ Huyện ủy.
Ra mắt BCH Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
     Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Đảng bộ đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến tận cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Đảng bộ đã tập trung xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nguyên tắc tỏ chức và sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cảu TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đảm bảo tính lãnh đạo, tính chiến đấu của Đảng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, các chi bộ và cơ quan.
       Đảng bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác; thông qua các chi bộ trực thuộc để kiểm tra, giám sát đảng viên về thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc chấp hành quy định của cơ quan. Đảng bộ cũng đã tập trung chỉ đạo các chi bộ tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và kết luận của BCH Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, thể hiện tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức; nắm chắc tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức; giải quyết kịp thời dứt điểm các vấn đề mới nảy sinh trong cơ quan.
     Thực hiện Nghị quyết TW 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Đảng ủy đã tiến hành thực hiện nghiêm túc, cá nhân lãnh đạo đã tiến hành kiểm điểm và thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, khuyết điểm theo 03 nội dung được kiểm điểm và đưa ra các giải pháp, những việc cần làm ngay để khắc phục những hạn chế khuyết điểm. Đảng ủy cũng đã xây dựng kể hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chị thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua 4 năm thực hiện, Đảng bộ cơ quan Huyện ủy đã có 03 cá nhân được BTV Huyện ủy khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt tập thể BTV Huyện ủy, đồng chí Hoàng Nam ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những cố gắng và kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của tập thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ cơ quan huyện ủy. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do đó trong nhiệm kỳ mới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ cơ quan Huyện ủy cần chú trọng một số vấn đề là: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy cần quán triệt nhiệm vụ, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, là cơ quan đầu não vừa tham mưu vừa lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị của huyện, do đó cán bộ Đảng viên cơ quan Huyện ủy cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực chuyên môn, kiến thức trên nhiều lĩnh vực, có ý thức trách nhiệm cao, tận tụy, cường độ làm việc lớn, có năng suất và chất lượng cao; Hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, coi trọng xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa Đảng trong cơ quan. Xây dựng môi trường làm việc công sở mẫu mực, hiểu biết, tôn trọng, sẻ chia, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức cơ quan, giúp đỡ tạo điều kiện để cùng nhau phát triển; Chủ động tham mưu BTV, Thường trực làm tốt công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, phát huy tính chủ động, tích cực của các ban chuyên môn, sâu sát cơ sở tham mưu chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng và thực hiện các nhiệm vụ khác của Đảng bộ huyện; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", nhất là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra một cách nghiêm túc, tự giác, phù hợp gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng bộ, từng Chi bộ thực sự trong sạch vững mạnh để đủ sức lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy lần thứ VI, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, xây dựng các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên.
     Cũng trong chương trình Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ cơ quan huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu ra BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ mới. Đồng chí Ly Kiều Vân tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vị Bí thư Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu tham dự Đại hội cấp trên và biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan huyện ủy lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

Các Đại biểu biểu quyết tại Đại hội


Bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tác giả bài viết: Minh Hiển