Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tà Rụt và xã A Vao

Ngày 19/11/2013, Đại biểu HĐND tỉnh do Đ/c Hồ Thị Kim Cúc – PCTTT UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa VI tại 2 xã A Vao; Tà Rụt huyện Đakrông.
Tại buổi tiếp xúc các cử tri đã được nghe  đại biểu HĐND tỉnh báo cáo một số nét chính về tình hình phát triển KTXH-ANQP 10 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh; tình hình giám sát của HĐND  trong thời gian qua và những nội dung chính trong qua trình hoạt động của HĐND tỉnh thời gian tới. Qua nghe báo cáo,  hầu hết cử tri hai xã đều vui mừng trước những kết quả đạt được trong thời gian qua đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề nỗi cộm mà đến nay vẫn còn vướng mắc như: Vấn đề con em người đồng bào dân tộc thiểu số đã được đào tạo xong nhưng vẫn chưa bố trí việc làm; Vấn đề đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956 vẫn chưa đem lại hiệu quả thiết thực; Một số công trình nước sinh hoạt đã bị lụt bão phá hõng nhưng chưa được khắc phục kịp thời… Bên cạnh đó cử tri mong muốn Đại biểu HĐND tỉnh quan tâm hơn nữa chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ thôn bản; chế độ chính sách đối với người già neo đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa…Liên quan đến vấn đề ô nhiểm nguồn nước sinh hoạt tại thôn A Đăng xã Tà Rụt, cử tri cho rằng các cấp các nghành liên quan cần có giải pháp chấn chỉnh đối với việc mở đường thăm dò của Công ty Cổ phần Đông Trường Sơn, thời gian qua nhiều lần làm ô nhiểm nguồn nước sinh hoạt và đề nghị phía Công ty cần cân nhắc việc thăm dò để không làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đối với các công trình thủy lợi cử tri xã A Vao kiến nghị nhanh chóng sửa chửa các công trình bị hư hỏng để sớm đưa vào sử dụng tưới tiêu vụ mùa tới. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị đề xuất của cử tri, Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo một số phòng ban huyện Đakrông trả lời những vấn đề liên quan và tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa VI.