Đại hội Đảng bộ xã Mò Ó lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong thời gian hai ngày (04-05/6/2020), Đảng bộ xã Mò Ó tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Trí Tuân, TUV, Bí thư huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Đăng Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy, Đồng chí Lê Quang Cường, UVTV , Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra huyện ủy. Đồng chí Hoàng Văn Trung, UVTV huyện ủy, Trưởng công an huyện. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo một số các phòng ban trên địa bàn huyện.
Đại hội Đảng bộ xã Mò Ó lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Mò Ó đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cụ thể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó tập trung vào mạnh vào 02 mũi nhọn là chăn nuôi và trồng rừng; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt khá; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm; cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; giáo dục đào tạo và y tế có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới…
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Mò Ó quan tâm, chú trọng thực hiện trên cả 03 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ từng bước đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên. Hàng năm, Đảng bộ có 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có Chi bộ yếu kém...
Đại hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Mò Ó đề ra định hướng cần thực hiện, đó là: Tập trung, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế trên cơ sở tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế của xã; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Phấn đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm; đến năm 2030 ước đạt 43,2 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên 5%, đến năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 5%. Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ xã Mò Ó lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đakrông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Văn Lực tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Mò Ó, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tác giả bài viết: Văn Tiến