Công bố quyết định thành lập thôn Ngược xã Tà Long

Thực hiện quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang và thành lập thôn Ngược thuộc xã Tà Long huyện Đakrông,ngày 8/9/2020 tại thôn Ngược UBND 2 xã Ba Nang và Tà Long tổ chức giao nhận và quản lý thôn Ngược. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Chạy - Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban cấp huyện, Đảng ủy, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể 2 xã Ba Nang, Tà Long và đông đảo nhân dân thôn Ngược.
Xã Tà Long và xã Ba Nang ký biên bản giao nhận thôn Ngược
Tại buổi lễ huyện Đakrông đã công bố quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang và thành lập thôn Ngược thuộc xã Tà Long huyện Đakrông và tổ chức ký biên bản giao nhận và quản lý thôn Ngược giữa xã Ba Nang và xã Tà Long. Được biết, thôn Ngược hiện nay có 39 hộ với 212 nhân khẩu, có 3 đảng viên, 8 đối tượng chính sách và 51 học sinh với 2 điểm trường (điểm trường mầm non và điểm trường tiểu học).
Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Hồ Thị Kim Cúc nhấn mạnh: Cấp ủy, Chính quyền và các ban ngành đoàn thể 2 xã Ba Nang, Tà Long tăng cường công tác tuyên truyền để bà con nhân dân thôn Ngược hiểu rõ chủ trương và quan điểm của Đảng và Nhà nước về việc giải thể thôn Ngược thuộc xã Ba Nang và thành lập thôn Ngược thuộc xã Tà Long giúp người dân thấy được những ưu điểm của việc giải quyết theo phương án đã lựa chọn từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Để đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân, UBND 2 xã Ba Nang và Tà Long tạo mọi điều kiện thuận lợi và chỉ đạo các ngành sớm giải quyết những vấn đề tồn tại sau bàn giao như: giấy quyền sử dựng đất; hộ khẩu, hộ tịch và một số giấy tờ liên quan khác để bà con nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống sau khi chuyển giao.

Tác giả bài viết: Minh Vũ