Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông: Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 03/5, Bảo hiểm xã hội huyện Đakrông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đến dự hội nghị có ông Trần văn Thao - phó Giám đốc BHXH tỉnh quảng Trị; các đồng chí trong Thường vụ huyện ủy, thường trực UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan, lãnh đạo của 13/14 xã, thị trấn.
Ông Trần Văn Thao - PGĐ BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
      báo cáo tại hội nghị nêu rõ: năm 2014, Bảo hiểm xã hội huyện đã đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong việc quản lý và điều hành việc thu chi ngân sách BHXH, BHYT, BHTN BHXH tỉnh đã giao trong năm 2014. Số thu trong năm 2014 đạt 48,484 tỷ đồng, đạt 102,5% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội tỉnh giao, tăng 11% so với năm 2013. Số người tham gia BHXH, BHYT , BHTN là 37.562 người, tăng 382 người so năm 2013. Tuy nhiên, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là trên 530 triệu đồng. Trong công tác phát triển đối tượng tham gia, BHXH huyện tiếp tục triển khai chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện về thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, BHXH huyện đã đẩy mạnh công tác phối hợp với UBND các xã trong việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Năm 2014 các đối tượng tham gia BHXH,BHYT,BHTN đều tăng so với năm 2013.
Đảm bảo nguồn để chi trả đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. .    Trong năm 2014, có hơn 6 nghìn lượt người được chi trả lương hưu và BHXH với số tiền trên 13 tỷ đồng . Công tác giải quyết chế độ BHYT và các chế độ BHXH như ốm đau, thai sản, dưỡng sức... được đảm bảo đầy đủ, đúng đối tượng, đúng quy định và quy trình nghiệp vụ của ngành, hạn chế sai sót đến mức thấp nhất. Trong năm 2014, BHXH huyện rất chú trọng và quan tâm đến thực hiện triển khai cải cách hành chính: Tổ chức nhận và trả hồ sơ qua Bưu điện theo chủ trương cải cách hành chính của ngành. Xây dựng, triển khai hoàn thành và áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, kết hợp với các quy trình nghiệp vụ hiện có của BHXH huyện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đối với người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
      Hội nghị cũng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của ngành; triển khai có hiệu quả các giải pháp trong công tác thu, phát triển đối tượng, giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2015.
      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Văn Thao - phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực để đạt được kết quả to lớn mà toàn thể CC,VC Bảo hiểm Xã hội huyện Đakrông đạt được trong năm 2014, góp phần quan trọng cùng với BHXH tỉnh, giải quyết tốt các chỉ tiêu về an sinh xã hội. Đồng thời, Phó Giám đốc Trần Văn Thao cũng đã chỉ đạo, năm 2015 toàn hệ thống BHXH huyện tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng sau: Một là, chủ động tham mưu, đóng góp để hoàn thiện cơ chế chính sách về BHXH, BHYT,BHTN. Hai là, chủ động tham mưu với các, ngành, địa phương và vận động các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH để tăng đối tượng tham gia BHXH, tăng bền vững nguồn thu. Bà là, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung... hướng đến mục tiêu cuối cùng là phục vụ tốt nhất quyền lợi của người thụ hưởng chính sách BHYT, BHXH./.

Tác giả bài viết: Sỹ Phùng - Minh Sang