Ban chỉ đạo 35 huyện tổ chức phiên họp định kỳ

Ngày 31/8/2021, BCĐ 35 huyện Đakrông tổ chức phiên họp nhằm đánh giá những kết quả đạt 08 tháng đầu năm đồng thời triển khai nhiệm vụ 04 cuối năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Dương, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện chủ trì phiên họp.
Đồng chí Hồ Văn Dương phát biểu tại buổi làm việc
8 tháng đầu năm BCĐ 35 đã tích cực tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phối hợp tham mưu đưa chuyên đề bảo vệ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào chương trình giảng dạy tại các lớp cập nhật và bồi dưỡng lý luận chính trị cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lĩnh vực báo chí, văn hoá văn nghệ, thông tin điện tử trên địa bàn, nhất là trước những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm nhằm ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc ảnh hưởng đến tình hình chung. Chỉ đạo Trung tâm VHTT-TDTT huyện tăng cường viết tin bài, phóng sự tuyên truyền phản ánh âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử dụng trong chiến lược "diễn biến hòa bình" để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận biết và nhận thức được đúng sai, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, bịa đặt. Tăng cường các chuyên mục người tốt việc tốt, nêu gương các điển hình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt trong việc "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
BCĐ 35 huyện phối hợp với các cấp các ngành tuyên truyền tốt các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước. Cũng cố vững chắc khối đại đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội, tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội có liên quan đến việc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và về Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; những kết quả tích cực đạt được trong công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trên các trang mạng cá nhân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị; đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội, đấu tranh chống các thông tin xấu độc... Tại phiên họp, các thành viên trong BCĐ 35 huyện đã tham gia nhiều ý kiến để bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Đồng chí Hồ Văn Dương đề nghị: các thành viên BCĐ 35 huyện cần phát huy hơn nữa chức trách nhiệm vụ được giao. Các thành viên cần nhạy bén tiếp cận thông tin và xử lý thông tin kịp thời đúng theo quy định pháp luật. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chú trọng đề ra các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của BCĐ 35 huyện, chú trọng nắm tình hình tư tưởng, thông tin dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập huyện 01/01/1997-01/01/2021; các vấn đề về dân tộc và tôn giáo, tình hình dịch covid-19 hiện nay.

Tác giả bài viết: Văn Tiến