Ban KTXH, HĐND huyện tổ chức giám sát tại các địa phương, đơn vị

Từ ngày 24-26/9/2019, Ban KTXH, HĐND huyện đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và an toàn lao động tại các xã A Vao, Ba Nang, Ba Lòng và hai đơn vị: Phòng LĐ-TB&XH và Trung tâm GDNN-GDTX. Đồng chí Lê Quang Cường – Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy – Trưởng ban KTXH HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát.
Ban KTXH, HĐND huyện tổ chức giám sát tại các địa phương, đơn vị
Những năm qua, Đảng ủy, HĐND, UBND xã A Vao, Ba Nang, Ba Lòng cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện nhận thức rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 – 2020 nên ngày từ đầu nhiệm kỳ đã quan tâm chỉ đạo việc giáo dục nghề nghiệp, tạo và giải quyết việc làm bằng việc giao chỉ tiêu hàng năm. Hàng năm, UBND các xã đã ban hành Kế hoạch về việc lấy nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn báo cáo lên cấp trên để mở các lớp dạy nghề; Ban hành các thông báo tuyển dụng lao động của các công ty để nhân dân được biết và tham gia lao động; Thông báo tổ chức tư vấn, tuyên truyền Xuất khẩu lao động theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg; Thông báo tuyên truyền giải quyết việc làm...
Đồng thời, các xã cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn về học nghề và việc làm cho lao động nông thôn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các lớp đào tạo nghề tại địa phương. Phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm GDNN-GDTX, các doanh nghiệp để tuyển sinh, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động. Tuyên truyền, phổ biến đến các thôn, bản các nội dung liên quan đến Quyết định 899/QĐ-TTg, các chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Kết quả, trong thời gian qua xã A Vao đã có 100 lao động được đào tạo nghề; xã Ba Nang có 87 lao động được đào tạo nghề, 65 lao động được tập huấn nghề, 2 lao động tham gia XKLĐ; xã Ba Lòng có 35 lao động được đào tạo nghề, 56 lao động tham gia XKLĐ trong đó có 2 lao động đã về nước.
Nhìn chung, về công tác tập huấn, đào tạo nghề các xã đã đạt được kết quả nhất định nhưng chưa đạt chỉ tiêu đã đề ra, nhiều học viên đăng ký mở lớp nhưng không tham gia học, việc học và tiếp cận các nghề phi nông nghiệp còn nhiều hạn chế. Đối với hai xã A Vao và Ba Nang, công tác xuất khẩu lao động tuy đã được quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền đến từng thôn bản nhưng do tâm lý của người dân ngại đi xa gia đình nên số lượng lao động tham gia XKLĐ là rất thấp.
Theo báo cáo của Phòng LĐ-TB&XH trình bày tại buổi giám sát, thực hiên Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020", Phòng đã tham mưu cho UBND huyện Đề án số 67/ĐA-UBND về "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2020". Hàng nă, phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thẩm định danh sách, kinh phí tổ chức các lớp dạy nghề... Công tác giải quyết việc làm, XKLĐ luôn được chú trọng, hàng năm phòng đã xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, truyền thông về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động tại các xã, thị trấn. Ban hành các công văn giới thiệu các công ty về tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đến làm công tác tư vấn, môi giới.
Về kết quả, Từ năm 2016 đến năm 2019, trên địa bàn huyện có 991 lao động được đào tạo nghề, 1.067 lao động được tập huấn nghề; 185 lao động tham gia XKLĐ. Lao động sau khi học nghề phi nông nghiệp tỷ lệ có việc làm mang lại thu nhập ổn định đạt 70-75%; các lao độngt ham gia XKLĐ đã có điều kiện cải thiện cuộc sống gia đình, vươn lên làm giàu, đặc biệt họ có cơ hội tiếp cận kiến thức khoa học - kĩ thuật tiên tiến để áp dụng sau khi trở về địa phương hay tích lũy được một số vốn để làm ăn.
Thực hiện Quyết định 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua Trung tâm GDNN-GDTX đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch đào tạo nghề từng giai đoạn, từng năm; lập hồ sơ tuyển sinh, mở lớp và tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Đồng thời phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh để mở lớp cho lao động, liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tuyển sinh, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm cho người lao động. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động, Trung tâm đã không ngừng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng dạy nghề cho đội ngũ giáo viên cũng như đầu tư, đổi mới hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, do địa bàn huyện rộng, giao thông đi lại khó khăn nên việc vận chuyển cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học từ trung tâm đến các lớp học còn gặp nhiều khó khăn.
Về kết quả đào tạo nghề, từ năm 2016 đến 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã đào tạo trình độ sơ cấp và trình độ thường xuyên dưới 3 tháng tổng cộng 40 lớp với 738 học viên, trong đó có 34 lớp nghề nông nghiệp và 6 lớp nghề phi nông nghiệp. Đồng thời, liên kết với Trường Trung cấp nghề Quảng Trị đào tạo 2 lớp trung cấp chế biến món ăn với 60 học viên. Công tác đào tạo nghề đã từng bước giúp người lao động nâng cao tay nghề, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo bền vững và công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nhiều lớp nghề mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn cuộc sống như lớp kĩ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh cho đàn lợn; lớp kĩ thuật nuôi giun quế kết hợp với chăn nuôi gà; lớp kĩ thuật trồng rừng; kĩ thuật làm hương; kĩ thuật xây dựng…
Bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động, khảo sát nhu cầu người học của các xã chưa thường xuyên, chưa sát với nhu cầu thực tế; nhiều lớp không đủ học viên, học viên đăng kí nhưng không tha gia họcj; Quy trình mở lớp vẫn còn chậm, nguồn ngân sách được cấp còn thấp so với nhu cầu; các nghề phi nông nghiệp còn hạn chế nên chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện còn chậm…
Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Lê Quang cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương, đơn vị. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thôn nguồn lực nhưng các địa phương, đơn vị đã có sự chủ động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nỗ lực thực hiện hai Nghị quyết tạo công ăn, việc làm cho người dân vươn lên làm kinh tế thoát nghèo.

Tác giả bài viết: Minh Hiển