Ban Chỉ huy quân sự huyện tập huấn quân sự năm 2015

Nhằm nâng cao trình độ năng lực, kỷ thuật chiến đấu cho đội ngũ cán bộ DQTV trên địa bàn huyện, BCH quân sự huyện Đakrông đã tổ chức đợt tập huấn quân sự năm 2015 cho các cán bộ là chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2015. Dự va chỉ đạo lớp tập huấn có Đ/c Thượng Tá Hà Ngọc Sinh - Chỉ huy trưởng BCH quân sự huyện
Đồng chí Tá Hà Ngọc Sinh phát biểu chỉ đạo chương trình tập huấn
     Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên  là các chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và tự vệ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ đượ tiếp thu, hướng dẫn các nội dung như thống nhất các loại văn kiện tác chiến, sổ đăng ký và theo dõi các loại văn kiện tác chiến;, tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh bài bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK. Bên cạnh đó các học viên còn được huấn luyện các nội dung như các tư thế vận động trong chiến đấu, kỹ thuật ném lựu đạn, kỹ thuật buộc gói thuốc nổ, điều lệnh đội ngũ... Thông qua lớp tập huấn này, các học viên sẽ được nâng cao trình độ năng lực kỷ thuật chiến đấu, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng của địa phương

Tác giả bài viết: Quang Duy