15 năm thực hiện Chỉ thị số 54 về Tăng cường phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới

Trong 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 54/2005/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới, huyện Đakrông đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư.
Xác định tầm quan trọng của công tác phòng chống HIV/AIDS, ngay sau khi Chỉ thị 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 26/5/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng chống HIV/AIDS”. UBND huyện đã tổ chức hội nghị mở rộng để quán triệt các văn bản, Chỉ thị của cấp trên, đồng thời ban hành các chương trình hành động, Kế hoạch để cụ thể hóa nội dung của các Chỉ thị, Nghị quyết và chỉ đạo các địa phương, các cấp, các ngành triển khai thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.  Trên cơ sở đó, các địa phương trong toàn  huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên để hổ trợ công tác tuyên truyền, tư vấn giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS, nhằm nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng đối với với căn bệnh HIV/AIDS để thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Hàng năm huyện đầu tư kinh phí hoạt động cho công tác phòng chống, tổ chức triển khai Kế hoạch “ Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, tổ chức thăm bệnh nhân bị nhiễm HIV; Triển kghai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho toàn bộ cán bộ Y tế cơ sở tại các xã, thị trấn, nhóm nồng cốt, tổ công tác, tổ công tác liên ngành tại xã điểm về phòng chống HIV/AIDS và các vấn đề liên quan, nhằm tuyên truyền , vận động mọi người trong cộng đồng dân cư tham gia phong trào.
Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 54 CT/TW của Ban Bí thư, công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện ngày càng phát huy hiệu quả. Về cơ bản đã kiềm chế được tốc độ gia tăng của dịch bệnh, từ năm 2005 đến nay số ca nhiễm tích lũy trên địa bàn là 07 trường hợp, trong đó 01 trường hợp đã tử vong,04 trường hợp được theo dỏi quản lý và 02 trường hợp đã đi khỏi địa bàn. Ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan liên quan mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe, tư vấn công tác phòng chống HIV/AIDS.Đặc biệt là dịch vụ cung cấp các thiết bị dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS. Người nhiễm HIV/AIDS trong diện quản lý có thẻ BHYT được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, được tư vấn hổ trợ các chính sách xã hội…100% trường học trên địa bàn huyện không để tệ nạn ma túy xâm nhập; 100% cán bộ, học sinh không mắc nghiện ma túy; trên 500 trường hợp phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV. Hàng năm tổ chức phát hàng ngàn tờ rơi, treo băng rôn, tuyên truyền lưu động có nội dung về phòng chống HIV/AIDS.
 Tuy vậy, công tác phòng chống HIV/AIDS vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém trên các phương diện lãnh đạo, chỉ đạo sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát, phối hợp, nguồn lực trên địa bàn huyện đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phòng chống HIV/AIDS. Đó là: Thiếu cán bộ có chuyên môn về phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt là ở tuyến  xã, thị trấn nên mạng lưới phòng chống HIV/AIDS còn mỏng và phần lớn cán bộ chuyên trách phòng chống HIV/AIDS ở  huyện  là kiêm nhiệm. Kinh phí triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS giảm mạnh từ năm 2020 khi không còn nguồn viện trợ quốc tế và nguồn xã hội hóa.Một số tập tục lạc hậu chưa được loại bỏ triệt để; việc thực hiện các giải pháp liên ngành và huy động cộng đồng tham gia trọng công tác phòng chống dịch bệnh chưa toàn diện. Nhười nhiễm HIV/AIDS chủ yếu là người nghèo, người từ các địa phương khác tới làm ăn gây khó khăn trong công tác quản lý, tư vấn, điều trị và chăm sóc y tế…
Để đạt được kết quả phòng chống HIV/AIDS tích cực hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo trên địa bàn , UBND huyện Đakrông yêu cầu các địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức và đoàn thể chính trị-xã hội trong hoạt động can thiệp giảm tác hại phòng chống HIV/AIDS. Các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, phối hợp chặt chẽ hơn để tăng cường chuyển tải các thông tin về phòng chống HIV/AIDS, trong đó đặc biệt chú trọng truyền thông về sử dụng bao cao su trong quan hệ tình dục và bơm kim tiêm sạch mà nhất là đối với các đối tượng có hành vi nguy cơ cao. Tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống HIV/AIDS trên phạm vi toàn tỉnh. Đầu tư thêm kinh phí triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Tác giả bài viết: Hồ Sỹ Phùng