tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 05 tháng 8 năm 2015, UBND huyện Đakrông tổ chức cuộc họp tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hùng chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Toàn cảnh buổi làm việc
     Trong năm 2014, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn so với cùng kỳ và nhiều năm trước, một số cơn bão hoạt động trên biển Đông nhưng không gây ảnh hưởng trên địa bàn huyện Đakrông. Tuy vậy, công tác chỉ đạo sẵn sàng ứng phó với thiên tai, lụt bão luôn được UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân các biện pháp phòng, tránh và ứng phó với mọi tình huống bất lợi do thiên tai, bão, lụt gây ra, giúp cho nhân dân chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Các ngành, các địa phương đã chủ động triển khai, xây dựng phương án PCTT&TKCN. Đối với các vùng ven sông, suối có nguy cơ sạt lỡ, lũ quét, lũ ống, các địa phương đã lập phương án cụ thể để tổ chức di dời khi có tình huống xấu xảy ra. Tổ chức kiểm tra đánh giá tình hình các công trình nước sinh hoạt, thủy lợi... nhằm đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa bão.
    Để thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN năm 2015, đồng chí Phạm Văn Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đia phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để toàn thể cán bộ, nhân dân không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác, khắc phục chủ quan, chủ động phòng chống thiên tai, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”. Chủ động xây dựng, rà soát lại phương án PCTT&TKCN thật cụ thể, nhất là về cứu hộ người, tài sản, di dời, sơ tán dân trong các trường hợp thiên tai, lụt bão. Các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện cần căn cứ nhiệm vụ và địa bàn phụ trách để chủ động về cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN.

Tác giả bài viết: Châu Khánh Lộc