Tổng kết tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Ngày 20/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đakrông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự có đồng chí Phạm Văn Hùng - PCT UBND huyện.
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Thực hiện Quyết định số 1225/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Huyện Đakrông đã thành lập xong các Ban Chỉ đạo và tiến hành mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả trong thời gian ngắn đã hoàn thành công tác điều tra tại 109 địa bàn với 8.720 hộ, với 38.166 nhân khẩu. 100% các xã, thị trấn nộp đúng tiến độ, chất lượng phiếu đạt khá tốt và sát với thực tế ở địa phương. Qua đánh giá của BCĐ cấp trên, huyện Đakrông đạt 99,2% xếp thứ 3 trên 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Tại buổi tổng kết, BCĐ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản huyện Đakrông đã trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuẩ sắc trong công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Tác giả bài viết: Minh Sang