Thành lập Quỹ bảo vệ phát triển rừng tại 8 xã, thị trấn

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại 8 xã, thị trấn thuộc huyện Đakrông bao gồm các xã Ba Lòng, A Vao, Tà Rụt, A Bung, Tà Long, Hải Phúc, Húc Nghì và thị trấn Krông Klang.
Quỹ có tư cách pháp nhân, sử dụng con dấu của UBND xã, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng theo quy định của Pháp luật.
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng có nhiệm vụ vận động các chủ rừng tại địa phương tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; Tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các chương trình, dự án hỗ trợ; Tổ chức lập và thực hiện kế hoạch quản lý bảo vệ và phát triển rừng hàng năm của địa phương; Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra giám sát trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ huy động; Thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và chế độ báo cáo với cấp trên; Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Quỹ… Hàng năm, Quỹ sẽ phân bổ nguồn kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng.

Tác giả bài viết: Minh Hiển